Gå til indhold

Danske indsatser i Syrien

Konflikten i Syrien er nu gået ind i sit 11. år og forsætter med at have store menneskelige omkostninger for civile. Samtidig er sikkerhedssituation i landet fremdeles kompleks - med kamphandlinger på tværs af forskellige grupperinger og tilstedeværelsen af ekstremistiske bevægelser. Kamphandlingerne skaber løbende nye fordrivelser af civile. FN vurderer samlet, at over 12 millioner mennesker er blevet tvunget fra deres hjem som følge af Syrien-konflikten. Omkring 6,7 millioner mennesker er internt fordrevne i Syrien, og ca. 5,6 millioner er flygtet til nabolandene. Det anslås, at omkring 450.000 syrere har mistet livet siden konfliktens udbrud i marts 2011.

De humanitære behov i Syrien er enorme, og de er steget i de seneste år, bl.a. grundet Covid-19 pandemien og tørke i det nordøstlige Syrien. Mere end 90 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. FN vurderer, at over 13 millioner mennesker i Syrien har behov for bredspektret humanitær bistand i form af beskyttelse, fødevarehjælp, sundhed, uddannelse mv. De humanitære behov er dog stærkt underfinansierede.

De danske humanitære indsatser i Syrien har i høj grad fokus på flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund. De udmøntes bl.a. som støtte til uddeling af nødhjælpsartikler og fødevarer, hjælp til genhusning (telte mv.), psykosocial støtte, bistand til sårbare kvinder og børn, beskyttelsesrelaterede indsatser, styrket adgang til skolegang og sundhed, og indkomstskabende aktiviteter, f.eks. gennem støtte til småbønders produktion og adgang til markeder, reparation af kunstvandingsanlæg m.v. Det sker inden for rammerne af EU's overordnede linje om ikke at understøtte en egentlig genopbygning af Syrien, før en politisk proces er godt undervejs.