Gå til indhold

FN & andre partnere i Syrien

FN's Børnefond (UNICEF)

Beskrivelse

FN's Børnefond (UNICEF) er ansvarlig for at styrke børns vilkår i hele verden. I Syrien arbejder UNICEF og dets partnere for at beskytte børn og støtte dem i at afbøde konsekvenserne af konflikten og bibeholde en form for normalitet i hverdagen ved at opbygge deres robusthed og evne til at tilpasse sig og overleve de skiftende forhold som krisen byder dem. UNICEF arbejder bl.a. for at forbedre adgangen til- og kvaliteten af - uddannelse og psykosocial støtte, så børn og deres omsorgspersoner kan bearbejde traumer, de har pådraget sig under konflikten. Derudover uddeler UNICEF og dets partnere hygiejnepakker, rent drikkevand, og humanitær assistance såsom vacciner og fødevarer, selv i svært tilgængelige områder. UNICEF arbejder også med forebyggelse og behandling af underernæring, og bidrager til at forebygge spredning af COVID-19 i Syrien. Slutteligt arbejder UNICEF for at forhindre kønsbaseret vold og seksuel udnyttelse, som desværre ofte er stigende i konfliktsituationer.

 

Eksempel på projekt

Danmark har støttet UNICEF arbejde for at levere rent drikkevand til beboerne i Al-Hol-lejren i Nordøstsyrien. UNICEF leverer dagligt lastbiler med rent drikkevand og har installeret mere end 650 vandtanke, som sikrer en femtedel af lejrens indbyggere rent drikkevand. Derudover har UNICEF i november 2021 installeret en vandbehandlingsstation og er ved at konstruere to andre.

 

Læs mere om UNICEFs arbejde i Syrien på dets hjemmeside her:

UNICEF Syrian Arab Republic

 

FN's Humanitære Koordinationsorgan (OCHA)

Beskrivelse

FN’s Humanitære Koordinationsorgan (OCHA) har til formål at styrke den internationale respons i komplekse nødssituationer. I Syrien faciliterer OCHA koordination og støtte til humanitære partnere over hele landet for at muliggøre en rettidig, effektiv og værdifast respons på behov og bedre adgang til ydelser for sårbare syrere. OCHA koordinerer blandt andet støtten til de mest sårbare i svært tilgængelige områder på tværs af konfliktgrænser. Derudover foretager OCHA analyser til støtte for indsatser, og advokerer ligeledes på vegne af humanitære aktører lokalt og globalt.

Eksempel på projekt

Danmark støtter den OCHA-faciliterede ”Syria Cross-Border Humanitarian Fund”. Fonden er en multidonor fond, der blev oprettet i 2014 for at finde alternative måder at levere humanitær assistance på i Syrien. Fonden gør det muligt for partnere, herunder Røde Kors, Røde Halvmåne orga-nisationer og særligt syriske civilsamfundsorganisationer, at udvide og støtte humanitær hjælp på tværs af grænser og konfliktlinjer. Formålet med fonden er at yde forudsigeligt, rettidig og kontinuerlig støtte til partnere, der arbejder for at yde livsreddende og livsbevarende aktiviteter med fokus på de mest presserende behov og med et særligt fokus på underservicerede områder.

 

Læs mere om OCHAs arbejde i Syrien på dets hjemmeside her:

Syrian Arab Republic | OCHA (unocha.org)

 

FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

Beskrivelse

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) spiller en afgørende rolle for at fremme beskyttelse og varige løsninger for flygtninge på verdensplan. UNHCR er Danmarks største humanitære partner, og vi støtter bl.a. organisationens indsatser i Syrien, hvor organisationen bl.a. yder livsreddende humanitær hjælp til internt fordrevne og konfliktramte lokalsamfund. UNHCR støtter sårbare syrere på fire kerneområder: 1) styrket beskyttelse og mindskning af sårbarheder gennem psykosocial støtte, socioøkonomiske aktiviteter m.m., 2) styrket adgang til husly for både internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge, 3) levering af basale nødhjælpsartikler såsom madrasser, tæpper, vandbeholdere, madlavningsgenstande og hygiejnepakker mv., og 4) styrket adgang til sundhed og uddannelse.

 

Eksempel på projekter 

Under Covid-19-pandemien har Danmark støttet UNHCR’s indsatser med at forebygge spredningen af COVID-19 i Syrien. Det har bl.a. omfattet levering af medicinsk udstyr, beskyttelsesudstyr, etableringen af isolations- og karantæneområder, kapacitetsopbygning, udformningen af vejledningsmateriale og kontante bidrag til sårbare flygtninge.

 

Krisen i Syrien er fortsat den største fordrivelseskrise i verden med 5,6 millioner syriske flygtninge registreret af UNHCR i Egypten, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkiet. Sammen med UNDP leder UNHCR den regionale ”Syria Crisis Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)” og koordinerer indsatsen for 270 partnere. Danmark har gennem årene været en stabil bidragyder til UNHCRs indsats i regionen, som udover koordination har omfattet en bred stribe af aktiviteter fokuseret på beskyttelse og varige løsninger. Som led heri har UNHCR eksempelvis ydet 121,5 mio. dollars i kontante bidrag til omkring 1,7 mio. syriske flygtninge i regionen i perioden januar - september 2021, ligesom 2 mio. syriske flygtninge og internt fordrevne modtog hjælp til at klare sig igennem vinteren i begyndelsen af 2021. UNHCR planlægger at nå ud til omkring 2,8 millioner syriske flygtninge og internt fordrevne med tilsvarende bistand i vinteren 2021/22.

 

Læs mere om UNHCRs arbejde i Syrien på dets hjemmeside her:

UNHCR Syria

 

FN's Befolkningsprogram (UNFPA)

Beskrivelse

FN's Befolkningsprogram (UNFPA) arbejder med at forbedre reproduktiv sundhed på verdensplan. I Syrien arbejder UNFPA ud fra tre overordnede mål om at: 1) forebygge barselsdødsfald, 2) at imødekomme behov for familieplanlægning, og 3) at bekæmpe kønsbaseret vold. For at opnå disse mål investerer UNFPA i nationale og lokale sociale- og sundhedssystemer, samt NGO’ers kapacitet til at kunne levere sådanne ydelser. Eftersom UN Women ikke er tilstede i Syrien, varetager UNFPA også arbejdet med at styrke kvinder og kønsligestilling i landet, at reducere børneægteskaber og at advokere for uddannelser til unge. UNFPA har i Syrien etableret klinikker for reproduktiv sundhed og kønsbaseret vold, sikre områder for kvinder og børn, beskyttelsesenheder for familier og forsyningen af værdighedspakker og andre sundheds- og hygiejnepakker til klinikker og sårbare individer i Syrien.

 

Eksempel på projekt

Danmark støtter UNFPA’s mobile lægeklinikker, der tilbyder seksuelle- og reproduktive sundhedsydelser i Syriens landdistrikter, hvor sådanne ydelser er nødvendige for at undgå fødselsdødelighed. Klinikkerne gør det muligt for kvinderne at modtage den nødvendige lægehjælp, medicin og sundhedsydelser, bl.a. i forbindelse med graviditet, uden at skulle rejse til de større byer, langt fra landsbyerne, hvor sådanne ydelser til tider slet ikke er tilgængelige. Klinikkerne kan være den eneste livline for kvinder i nød, og tilbyder sikkerhed, fortrolighed og pålidelige læger.

 

Læs mere om UNFPAs arbejde i Syrien på dets hjemmeside her:

UNFPA Syria |

 

FN's Udviklingsprogram (UNDP)

Beskrivelse

FN's udviklingsprogram (UNDP) har til formål at udradere fattigdom fra kloden ved at bistå lande i at udvikle deres lokale kapaciteter med henblik på at blive selvstændige og opnå velstand på den lange bane. UNDP er tilstede i alle Syriens 14 governorater for at støtte den syriske befolkning gennem en multisektor indsats, der har til formål at styrke syreres modstandskraft under krisen. Dette gør UNDP ved at støtte befolkningen med essentielle tjenester, restaurering af infrastruktur, udvikle levebrøds og indkomstskabende muligheder, samt at fokusere på befolkningens økonomisk bedring og sociale sammenhængskraft. I 2019 implementerede UNDP og dets partnere 162 lokale projekter, som kom mere end 3,6 millioner syrere til gode.

 

Eksempel på projekt

Danmark støtter UNDP Syrien i dets arbejde med at styrke den sociale sammenhængskraft i syriske lokalsamfund med mange internt fordrevne. Dette gøres ved at samle folk om vedligeholdelse af kulturhistoriske effekter og traditioner og derigennem lægge grunden for et nyt og inklusivt sammenhold. Nogle af de specifikke aktiviteter er at styrke ansvarsfølelse og værdier gennem historie-fortælling, som også er et redskab til at starte dialog om ligheder og forskelle, at styrke folks tilhørsfølelse gennem traditionelle, kollektive byhaver, skygge teater, ’turist-rundture’ i eget nabolag og traditionelt træskærearbejde og andet håndværk. Aktiviteterne er koblet med fællesspisning, hvor deltagere bygger bro over diversitet gennem udveksling af madkultur og traditioner.

 

Læs mere om UNDPs arbejde i Syrien på dets hjemmeside her:

UNDP in Syria

 

Syria Resilience Consortium (SRC)

Beskrivelse

Danmark støtter Syria Resilience Consortium (SRC), som er en sammenslutning af seks civilsamfundsorganisationer, der understøtter internt fordrevne og lokalsamfunds modstandskraft i Syrien. Konsortiet er et vigtigt element i at afsøge og udvikle nye måder at yde mere bæredygtig bistand til den syriske befolkning inden for rammerne af gældende principper for bistand til Syrien. SRC blev oprettet i 2015 og dets støtte når ud til mindst 65.000 syrere årligt. SRC støtter syrere med behov for hjælp med at brødføde sig selv og deres familier, og derved forlader sig mindre på skadelige overlevelsesstrategier. Dertil bliver de mindre afhængige af nødhjælp, og mere økonomisk og socialt resiliente til at modstå fremherskende chok og stressfaktorer.

De seks organisationer er Care Norge, Mercy Corps, Humanity Inclusion, International Rescue Committee (IRC), Dansk Flygtningehjælp og Norwegian Refugee Council. SRC støttes endvidere af Norge, Sverige, EU og Canada.


SRC succeshistorier 

”Nu kan jeg betale løn for op til 15 ansatte.”

Amjad (navn ændret) på 43 år bor med sin kone, tre døtre og fire sønner i den nordøstlige del af Syrien. Familien var under en periode nødsaget til at forlade deres hjem, da landsbyen blev angrebet af væbnede grupperinger. Familien medbragte et telt, mad og vand og boede udendørs, indtil det var sikkert at vende tilbage til deres hus og gård. Amjad har lært næsten alt, hvad han ved om landbrug af sin far. "Jeg elsker mit job, især at dyrke bomuld og hvede. Det hjælper os med at lave tøj og mad til folk.” I de seneste år har Amjad og andre landmænd kæmpet, da det var svært at købe kvalitetsfrø, udstyr og plantebeskyttelse. Nogle landbrugsremedier er simpelthen ikke tilgængelige på grund af krigen, og priserne for, hvad der ér til rådighed, er steget betydeligt. Da Amjad hørte om Mercy Corps' støtte til bønder i regionen, søgte han straks. Han modtog gødning og frø af høj kvalitet. Han nyder også godt af den tekniske ekspertise fra landbrugsingeniører, som hjælper Amjad og andre landmænd med at øge deres produktion. ”Vores situation er blevet meget bedre på grund af projektet. Produktionen er steget, og jeg kan betale lønninger for op til 15 ansatte. Hver af dem har op til otte familiemedlemmer. Så forestil dig nu hvor mange andre, som vi er i stand til at hjælpe!"
"For første gang følte jeg mig ikke usynlig som kvinde."

Fadwa (navn ændret) på 44 år har fem børn. Krigen i Syrien har påvirket Fadwa og hendes familie meget, da deres hus blev ødelagt, og hendes mand mistede sit job. Hele familien deler nu et lille værelse i deres nabos hus. "Vores naboer er meget venlige og lader os også bruge deres køkken og badeværelse." Da Fadwas familie måtte flygte, havde hun netop født otte dage tidligere. "Jeg kan huske, at jeg græd hele tiden. Jeg var især knust, da vi vendte tilbage til vores hus, og alt var ødelagt.” Fadwa begyndte at føle sig håbefuld igen, da hun modtog en uddannelse fra IRC om landbrug. Hun havde arbejdet i landbrug de sidste tyve år og var ivrig efter at lære at forbedre planteteknikker. "Jeg lærte så meget, og underviserne åbnede virkelig vores øjne for, hvor meget vi som kvinder bidrager til vores samfund. Som kvinder følte vi, at vi eksisterede i denne verden." Fadwa leder stadig efter et job for at bruge de nye færdigheder, hun har lært. Hun håber, hun kan hjælpe sin familie med at tjene en indkomst og vise alle i hendes landsby, hvor stærke kvinder er. "Det er første gang, at kvinder deltog i et sådant program i vores samfund. Mit budskab til alle kvinder er at forblive stærke, sige deres mening og ikke være usynlige."Læs mere om Syria Resilience Consortium på dets hjemmeside her:

SYRIA RESILIENCE CONSORTIUM