Gå til indhold

Danskstøttede civilsamfundspartnere i Syrien

Dansk Flygtningehjælp

Beskrivelse

I Syrien arbejder Dansk Flygtningehjælp for at sikre livsreddende nødhjælp til personer med akutte behov. Det inkluderer husly, sanitet, hygiejnetjenester, uddannelse, vand, beskyttelse og hjælp til økonomisk rehabilitering for internt fordrevne, hjemvendte flygtninge og lokale værtssamfund. Derudover arbejder Dansk Flygtningehjælp også for at udvikle programmer, der bidrager til at sikre bæredygtige langsigtede løsninger for personer berørt af fordrivelse i Syrien.

 

Eksempel på projekt

”Specialiseret beskyttelse af børn og unge” - I Syrien udvikler Dansk Flygtningehjælp dets beskyttelsesprogram med et fokus på psykosociale tjenester for børn og unge i flygtningehjælpens medborgercentre. Ud fra et psykosocialt pensum skræddersyet til forskellige aldre og køn, hjælper medarbejdere målgruppen med at udvikle deres evne til at bearbejde følelser og udtrykke sig selv, øge følelsen af selvværd og selvtillid, og kunne interagere positivt med andre børn, forældre og personer i deres netværk. Pensummet er komplementeret af møder primært rettet mod kvindelige omsorgspersoner, med henblik på at støtte dem i at genvinde deres psykosociale velbefindende og til at skabe et støttende miljø for deres børn i hjemmet. Flygtningehjælpen har et specielt fokus på personer med handikap, uledsagede børn og marginaliserede grupper.

 

Områder

Dansk Flygtningehjælp er blandt andet til stede i Aleppo, landdistrikterne omkring Aleppo og Homs, samt i samtlige af Syriens landområder gennem dets lokale partner Syrisk-Arabisk Røde Halvmåne (SARC).

 

Partnere

Dansk Flygtningehjælp samarbejder med Syrisk-Arabisk Røde Halvmåne (SARC) i Syrien.

 

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp på dets hjemmeside her:

DRC | Dansk Flygtningehjælp

Dansk Røde Kors

Beskrivelse

Dansk Røde Kors og dets partnere i Syrien yder primære sundhedsydelser til internt fordrevne og værtssamfund gennem deres veletablerede netværk af sundhedsfaciliteter, ambulancetjenester og mobile lægeteams. Sideløbende hermed yder Dansk Røde Kors også psykosocial støtte for at fremme børns og voksne overordnede evner til at kunne klare sig under kriser og nødssituationer. Under kriser og nødssituationer er Dansk Røde Kors og dets partnere tilstede blandt lokalsamfundene, og er klar til at støtte den berørte befolkning med basale fornødenheder såsom mad, vand og husly, via distribueringen af nødhjælpsartikler eller overførsel af kontanter, som giver de berørte befolkningsgrupper mulighed for at dække deres basale behov på en fleksibel og værdig måde. Dansk Røde Kors arbejder også for at styrke lokalsamfunds modstandskraft og deres evne til at komme sig oven på kriser ved at assistere med erhvervsmæssig træning.

 

Områder

I Syrien er Dansk Røde Kors til stede i governoraterne Al Hasahek, Deir ez Zor, Al Raqqah, Aleppo, Homs, Damaskus, landdistrikterne omkring Damaskus, Sweida, Quenitra, Dara’a og Idlib.

 

Lokale partnere

Syrisk-Arabisk Røde Halvmåne og Palestine Red Crescent - Syria branch

 

Læs mere om Røde Kors på dets hjemmeside her:

Røde Kors | Altid til stede (rodekors.dk)

 

Folkekirkens Nødhjælp

Beskrivelse

Folkekirkens Nødhjælp responderer på krisen i Syrien gennem en række projekter støttet af Danmark. I Syrien inkluderer organisationens nødhjælpsrespons psykosocial støtte, beskyttelse, rehabilitering af skoler, minerydning og undersøgelser af minerede område, samt vand, sanitet og hygiejne.

Eksempel på projekt

I Syrien arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at fjerne farlige efterladenskaber fra borgerkrigen. Det vurderes at 1/3 af landet fortsat har sprængfarlige efterladenskaber. Som verdens førende humanitære minerydningsorganisation, arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at fjerne miner og ueksploderet ammunition i Syrien, som ofte rammer børn. Derudover informerer organisationen lokalsamfund om hvordan de mindsker farerne ved at bo i et område med ueksploderet ammunition. Projektet spiller en afgørende rolle for at internt fordrevne og flygtninge kan vende sikkert tilbage til deres hjem. 

Områder

Folkekirkens Nødhjælp støtter projekter i det nordøstlige Syrien.

 

Partnere

Folkekirkens Nødhjælp implementere dets egne projekter i Syrien

 

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælp på dets hjemmeside her:

Folkekirkens Nødhjælp

 

Mission Øst

Beskrivelse

Siden 2019 har Mission Øst udviklet dets regionale Syrienprogram, som implementeres i både Syrien og Libanon. Programmet prioriterer opbygning af selvstændighed og modstandskraft, samt at bidrage til en akut respons. Programmet arbejder ud fra en inkluderende, integreret tilgang, som adresserer en række behov og sårbarheder, lige fra øjeblikkelige humanitære behov til bæredygtig styrkelse af modstandskraft. Samtidig arbejder Mission Øst på at skabe social sammenhængskraft mellem flygtninge, internt fordrevne, tilbagevendte og værtssamfund i Syrien og Libanon, målrettet nogle af de mest sårbare grupper som kvinder, børn og unge.


Eksempel på projekt

Mission Østs seneste program er ét af tre programmer implementeret af Mission Øst og dets partnere siden 2019. Projektet forsyner kriseramte husholdninger i Syrien og Libanon med COVID-adapterede hygiejnepakker, mad samt beskyttelsesydelser, for derved at imødegå presserende humanitære- og beskyttelsesbehov. Beskyttelsesydelserne inkluderer psykosocial støtte og bevidsthedsskabelse om kønsbaseret vold, vold i hjemmet, og problemer relateret til beskyttelsen af børn. Samtidig bidrager projektet til at minimere de skadelige overlevelsesstrategier blandt de mest sårbare husholdninger, samt til at støtte (re)etableringen af holdbare indkomstgenererende muligheder i landlige og urbane områder i Syrien, med særligt fokus på at forbedre kvinders muligheder for forsørgelse.

Områder

Tall al-Daman, Jabel Saman, Hanano og Sakhour i Aleppo, samt Al-Duwair og Al-Khalidiya i Homs.

Partnere

Dorcas International og sub-partneren the Orthodox Church of Homs.

Læs mere om Mission Øst på dets hjemmeside her:

Mission East

 

Red Barnet

Beskrivelse

Red Barnet arbejder i Syrien med midler fra den danske regering. I Syrien gælder indsatsen særligt de mange internt fordrevne. I samarbejde med syriske civilsamfundsorganisationer arbejder Red Barnet for at sikre nødhjælp og beskyttelse, og for at hjælpe børn med at vende tilbage til skolen efter lang tids fravær. Red Barnet arbejder sammen med lokale aktører på at styrke børns selvværd og sociale kompetencer, så de bedre kan beskytte sig selv og andre, yder psykisk førstehjælp, og iværksætter kreative aktiviteter og gruppeforløb, som giver børn mulighed for at kom-me sig oven på krigstraumer. Red Barnet støtter unge i deres bestræbelser på at blive hørt og få medindflydelse. 

Eksempel på projekt

Med projektet ”Vedvarende Løsninger for Fordrevne og Tilbagevendte Børn – Genveje til Psykosocial, Mental og Materiel Sikkerhed” ønsker Red Barnet med danske midler at styrke rettighederne for børn og unge som er internt fordrevet i Syrien, eller som er vendt tilbage efter at have levet som flygtninge eller internt fordrevne. Målsætningen er at hjælpe disse børn og unge, som har været udsat for traumatiske oplevelser og som lever med et højt psykosocialt stressniveau, således at de bliver i stand til bedre at klare deres situation og tage meningsfulde beslutninger om egen fremtid. Projektet fokuserer på børnenes materielle situation og på deres fysiske og psykosociale sikkerhed. Det implementeres i Al-Raqqa sammen med den syriske organisation Ashti Centre for Peace Building.

Områder

I Syrien arbejder Red Barnet med dansk støtte i alle dele af landet inklusive Al-Raqqa og Idleb provinsen.

Lokale partnere

Ashti Centre for Peace building m.fl.

Læs mere om Red Barnet på dets hjemmeside her:

Red Barnet | Støt og red børn i Danmark og resten af verden

 

Danmission

Beskrivelse

Danmission er en uafhængig trosbaseret organisation tilknyttet folkekirken. I Syrien arbejder Danmission gennem partnerskaber med religiøse institutioner, civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer, den akademiske verden samt med aktører i den private sektor og lokale myndigheder. Det programmatiske arbejde fokuserer på tre overordnede temaer med rod i visionen om bæredygtig eksistens og fredelig sameksistens: 1) Teologi og social handling 2) Dialog og fredsopbygning 3) Bæredygtighed og retfærdighed.

Eksempel på projekt

Gennem støtte fra det danske udenrigsministerium adresserer Danmission syriske børns psykosociale og ernæringsmæssige behov ved at hjælpe dem med at genskabe deres barndom efter mange års krig. Sammen med deres lokale partner har Danmission skabt "børnevenlige områder", hvor børn, der kommer fra forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde og enten er internt fordrevne eller kommer fra værtssamfund, har mulighed for at udtrykke deres frustration, engagere sig i pædagogiske aktiviteter og få sunde måltider til dem og deres familier.

Med støtte fra Danmark bidrager Danmission til kulturel og religiøs pluralisme, tolerance og fredelig sameksistens i Syrien med projektet “Interkulturel Dialog for fred og Udvikling”. Gennem styrkelse og kapacitetsopbygning af samfundsmedlemmer og -ledere styrkes dialog og samarbejde på tværs af religiøse, etniske og politiske linjer på både lokalt og regionalt plan. Projekt-deltagere bliver aktivt engageret i at løse konflikter, udfordringer og fælles behov i deres lokal-samfund, ved at arbejde sammen om at finde fredelige og retfærdige løsninger.

Områder

Blandt andet Wadi al-Nasara. 

Partnere

Den græsk-ortodokse kirke og Forum for Development, Culture and Dialogue.

Læs mere om Danmission på dets hjemmeside her:

Danmission


Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Beskrivelse

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) har siden 1863 leveret humanitær hjælp til mennesker berørt af væbnede konflikter og nødsituationer og har derudover arbejdet for implementering af international humanitære lov i nationale lovgivninger. Det har også været tilfældet under de sidste 10 års konflikt i Syrien, hvor ICRC bl.a. har uddelt nødhjælpsartikler og sikret adgang til vand og lægebehandling for hundredetusinder af mennesker. I 2022 har ICRC i Syrien fokus på følgende, 1) fortsat at sikre adgang til støtte og beskyttelse for de mest sårbare, 2) at opskalere aktiviteter, der hjælper konfliktramte personer til at blive mere modstandsdygtige og gør dem i stand til at dække egne behov, 3) at understøtte essentielle ydelser, såsom vand og elektricitet, til sårbare lokalsamfund, 4) at opbygge lokal kapacitet til at afsøge og markere områder med eksplosive efterladenskaber fra krigen, samt at oplyse befolkningen om dets fare, 5) at forbedre tilbageholdtes levevilkår, og 6) at øge forståelsen og respekten for den internationale humanitære lovgivning.

 

Eksempel på projekt

I samarbejde med Syrian Arab Red Crescent (SARC) arbejder ICRC for at forhindre sammenbruddet af vitale ydelser. Derfor yder ICRC støtte til vedligeholdelse og reparation af offentlig infrastruktur i landet, eksempelvis i form af syv store vandforsyningssystemer og elektriske anlæg, som forsyner over 10 mio. mennesker, og som hospitaler og andre vitale offentlige tjenester er afhængige af.

 

Områder

Hele Syrien.

 

Partnere

Syrian Arab Red Crescent (SARC).

 

Læs mere om ICRC på dets hjemmeside her:

International Committee of the Red Cross (icrc.org)

 

International Rescue Committee

Beskrivelse

International Rescue Committee (IRC) er en international NGO, som hjælper personer berørt at humanitære kriser med at overleve konflikter og genetablere deres liv. Danmark støtter IRCs forskelligartede indsatser i Syrien, herunder: 1) at sikre en uafbrudt tilgang af medicin, forsyninger og udstyr; 2) at forebygge COVID-19 gennem oplysningskampagner og ved at træne sundhedspersonale; 3) forsyne fordrevne familier med mad og akut finansiel hjælp til at imødekomme deres øjeblikkelige behov; og 4) at skabe sikre områder for kvinder og piger, hvor de kan få adgang til psykosociale ydelser, rådgivning, træning i forskellige færdigheder mv.

 

Eksempel på projekt

I overensstemmelse med 2021 Syria Humanitarian Response Plan implementerede IRC i 2021 et projekt for at styrke sundhedstilstanden og basale levevilkår i sårbare lokalsamfund i det nordlige Syrien. Projektet sikrer bl.a. styrket adgang til livsreddende sundhedsydelser, ligesom der uddeles kontante bidrag til sårbare husholdninger for at imødekomme basale behov og styrke modstandskraften på husholdningsniveau.

 

Områder

Nordøst- og Nordvestsyrien.

 

Lokale partnere

Blandt andre Syrian American Medical Society (SAMS), Independent Doctors Association (IDA), Syrian Expatriates Medican Associaion (SEMA), Sustainable International Medical Relief Organization (SIMRO), Syria Relief and Development (SRD), og Union of Medical Care and Relief Organization (UOSSM).

 

Læs mere om International Rescue Committee på dets hjemmeside her:

International Rescue Committee (IRC)

 

Oxfam

Beskrivelse

Oxfam har været tilstede i Syrien siden 2013, og siden har organisationen ydet akut, livsreddende assistance, herunder forsyning af rent vand, fødevarer og nødvendig beklædning, såvel som mere langsigtet støtte, bl.a. med henblik på etablering af små virksomheder samt støtte til landmænd med henblik på produktion af fødevarer og husdyrhold. Oxfams arbejde omfatter endvidere hygiejnepromovering og etableringen af hygiejnefaciliteter i skoler, noget som har vist sig særligt værdifuldt under COVID-pandemien. Oxfam arbejder i øjeblikket i otte af Syriens 14 governorater. Organisationen samarbejder med lokale NGO’er for at sikre, at de bliver hørt, og at der er dem, der står for den humanitære indsats.

Eksempel på projekt

Danmark støtter Oxfam i arbejdet for at støtte kriseramte befolkningsgrupper, især kvinder og unge i landdistrikterne omkring Damaskus. Det inkluderer støtte til små virksomheder og etablering af bæredygtige beskæftigelsesmuligheder for dem, der har størst behov. Organisationen støtter derudover landmænd og husdyravlere i bedst muligt at udnytte deres jord og dermed sætte skub i det lokale landbrug. Derudover arbejder Oxfam med at forebygge og respondere på kønsbaseret vold med særligt fokus på kvinder og unge. Oxfam fokuserer endelig på at opbygge civilsamfundets kapacitet i Syrien, for herigennem at lade konfliktramte menneskers stemme blive hørt.

Områder

Landdistrikterne omkring Damaskus, Al Hasakeh, Deir Ez-Zor, Aleppo m.m.

Partnere

Syrian Society for Social Development (SSSD).

Læs mere om Oxfam på dets hjemmeside her

Oxfam IBIS | Sammen mod ulighed

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Beskrivelse

ADRA Danmark beskæftiger sig med udviklingsarbejde og humanitær nødhjælp med henblik på at bekæmpe de underliggende årsager til fattigdom og ulighed. Med støtte fra den danske regering, som er ADRA Danmarks største donor, bidrager ADRA i Syrien med nødhjælp både på kort og langt sigt: 1) ved at dække akutte behov for rent vand, sanitære forhold og værnemidler for at forhindre spredning af COVID-19, og 2) ved istandsættelse af blandt andet skoler, sundhedsklinikker og vand- og kloaksystemer. Derudover assisterer ADRA med psykosocial støtte og uddannelsesprogrammer til børn, som har været mange år uden for skolesystemet grundet krigen. ADRA’s støtte går især til internt fordrevne syrere, der vender tilbage til deres lokalsamfund. Disse er nogle af de mest sårbare mennesker, da de ofte vender tilbage til ingenting. ADRA støtter dem med at genopbygge deres liv på en værdig måde.

Eksempel på projekt

ADRA har lanceret et undervisningsprogram for børn, som er faldet ud af normal skolegang, for herigennem at forberede dem på at kunne deltage i en rigtig skoleuddannelse. Størstedelen af kursisterne har i lang tid ikke, nogle af dem aldrig, haft mulighed for at følge en normal skolegang, bl.a. grundet ødelæggelse af lokale skolebygninger, frygt og krigstraumer eller fattigdom. Forløbet med skoleforberende undervisning finder sted om eftermiddagen, så deltagerne har mulighed for at passe både arbejde og skole. Nogle deltagere får tillige individuel støtte af en rådgiver, der også samarbejder med deltagernes familier.

Områder

Aleppo, Deir Ez-Zour, Homs and landdistrikterne omkring Damaskus, Idleb, Hama og Lattakia.

 

Partnere

ADRA Syrien.

Læs mere om ADRA Danmark på dets hjemmeside her:

ADRA Danmark