Gå til indhold

Danske indsatser i Libanon

Den libanesiske regering anslår, at der er 1,5 mio. syriske flygtninge i Libanon, hvoraf 865.532 er registreret af UNHCR. Foruden de syriske flygtninge befinder der sig omkring 480.000 palæstinensiske flygtninge og ca. 16.000 flygtninge af anden oprindelse i landet. Antallet af flygtninge udgør ca. en fjerdedel af den samlede befolkning på 6,8 mio. indbyggere, hvilket gør Libanon til det land i verden, som huser det højeste antal flygtninge pr. indbygger. Libanon har modsat Jordan ikke officielle flygtningelejre for syriske flygtninge. En stor andel har bosat sig i uformelle bosættelser i Bekaa-dalen, som grænser op til Syrien, og andre er spredt ud over resten af landet, herunder i de større byer såsom Beirut og Tripoli.

I de seneste år har Libanon gennemlevet en alvorlig og vedvarende økonomisk depression, som har forårsaget øget fattigdom, forøgede humanitære behov og en stigning i det samlede antal sårbare, både blandt syrere og libanesere. Landets situation er bl.a. forårsaget af en accelererende krise i Libanons banksektor, men blev yderligere forværret af COVID-19-pandemien og eksplosionen på havnen i Beirut i august 2020. Verdensbanken regner nu Libanons krise for at være i top 10 og muligvis top 3 over verdens værste økonomiske og finansielle kriser siden midten af 1800-tallet.

Det anslås at op mod 90% af syriske flygtninge i landet nu lever i ekstrem fattigdom, og at 3/4 af libanesere nu lever under fattigdomsgrænsen. Mange fattige libaneserne og syrere ser sig nødsaget til trække deres børn ud af skolen, ty til børnearbejde eller gifte unge piger væk for at overkomme de økonomiske vanskeligheder. Derudover er både sundhedssektoren, vandsektoren og uddannelsessystemet hårdt ramt. Mange veluddannede har valgt at forlade landet.

Danmark støtter et bredt udvalg af indsatser i Libanon, som har til formål at styrke modstandskraft, selvforsørgelse, og adgang til sundhed og rettigheder, samt at fremme ligestilling mellem kønnene.

Ovenfor kan du læse om de NGO'er, FN-organisationer og andre indsatser Danmark støtter i Libanon.