Gå til indhold

Danskstøttede civilsamfundspartnere i Libanon

Dansk Flygtningehjælp (DRC)

Beskrivelse

Danmark støtter DRC's indsatser for at hjælpe syriske flygtninge og sårbare værtssamfund i Jordan og Libanon med at søge sikkerhed og få adgang til deres grundlæggende rettigheder gennem beskyttelsestjenester, herunder bl.a. psykosocial støtte, social og retlig rådgivning og indsatser relateret til kønsbaseret vold. Det omfatter et særligt fokus på kvinder og unge. DRC har haft succes med engagere lokale myndigheder og ministerier omkring beskyttelsesproblemer, samt ved at fokusere på kapacitetsopbygning af civilsamfundspartnere. DRC arbejder endvidere for at fremme selvforsørgelse gennem karrierevejledning, erhvervsfaglige kurser, oplysning om anstændige arbejdsvilkår m.m. Endelig arbejder DRC for at fremme holdbare løsninger for alle grupper berørt af fordrivelse.

 

Eksempel på projekt

Projektet ”Styrket respons på de beskyttelsesrisici, som mænd, kvinder, drenge og piger, berørt af den syriske fordrivelse i Mellemøsten, står overfor” har til formål at forbedre adgangen til sikkerhed og til tjenester, der styrker selvbeskyttelseskapaciteter og velbefindende blandt sårbare flygtninge og medlemmer af lokale værtssamfund i Jordan og Libanon. Gennem projektet har over 11.000 personer fået adgang til beskyttelsestjenester, herunder juridisk vejledning og psykosocial støtte. I Libanon var Dansk Flygtningehjælp i stand til at forbedre beskyttelsesmiljøet for børn og deres familier gennem beskyttelsestiltag og løsning af retlige udfordringer, f.eks. relateret til juridisk status, tilvejebringelse af personlige dokumenter m.v.. Derudover modtog lokale civilsamfundsorganisationer kapacitetsopbygning til køns- og aldersspecifikke indsatser.

 

Gennem projektet ”Nødhjælp til befolkningen berørt af havneeksplosionen i Beirut” støttede Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med dets lokale partnere Nabad og LebRelief sårbare grupper med nødhjælp, herunder psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte, rådgivning og andre foranstaltninger for beskyttelse af børn, uddeling af fødevarer og hygiejnepakker, samt mindre bevillinger til virksomheder med henblik på genopbygning efter eksplosionen.

 

Områder

Det nordlige Libanon, Akkar, Bekaa og Beirut.

 

Partnere

Nabad og LebRelief.

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp på dets hjemmeside her:

DRC | Dansk Flygtningehjælp

Dansk Røde Kors

Beskrivelse

Dansk Røde Kors og dets partnere i Syrien og Libanon yder primære sundhedsydelser til migranter, flygtninge og værtssamfund gennem deres veletablerede netværk af sundhedsfaciliteter, ambulancetjenester og mobile lægeteams. Sideløbende hermed yder Dansk Røde Kors også psykosocial støtte for at fremme børns og voksne overordnede evner til at kunne klare sig under kriser og nødssituationer. Under kriser og nødssituationer er Dansk Røde Kors og dets partnere tilstede blandt lokalsamfundene, og er klar til at støtte den berørte befolkning med basale fornødenheder såsom mad, vand og husly, via distribueringen af nødhjælpsartikler eller overførsel af kontanter, som giver de berørte befolkningsgrupper mulighed for at dække deres basale behov på en fleksibel og værdig måde. Dansk Røde Kors arbejder også for at styrke lokalsamfunds modstandskraft og deres evne til at komme sig ovenpå kriser ved at assistere med erhvervsmæssig træning.

 

Eksempel på projekt

Røde Kors i Libanon spiller en afgørende rolle som den nationale hovedleverandør af ambulancetjenester og primære sundhedstjenester i Libanon. Med dansk støtte har mennesker i det nordlige og østlige Libanon adgang til livsreddende nødhjælp. Røde Kors’ nødhjælpstjenester er tilgængelige via en nationale hotline, samt gennem en række udvalgte mobile førstehjælpsstationer, som aktiveres under uroligheder, konflikt, evakueringer og naturkatastrofer. Disse livsreddende tjenester er gratis og tilgængelige for alle uanset nationalitet, lovlig status eller sekteriske tilhørsforhold. Takket være Røde Kors’ unikke status som en respekteret neutral organisation er tjenesterne fuldt tilgængelige i alle dele af landet.

 

Områder

I Libanon er Dansk Røde Kors tilstede i governoraterne Akkar, Baalbeck-Hermel, Beirut, Bekaa, Mount Lebanon, North Lebanon, Nabatiyeh og South Lebanon. 

 

Lokale partnere

Lebanese Red Cross og Palestine Red Crescent – Lebanon branch.

Tryk på linksene nedenfor for at se et udsnit af danskstøttede Røde Kors initiativer i Libanon

Video af Røde Kors frivillige, der responderer til havneeksplosionen i Beirut:

Beirut Port Explosion - Experiences of the First Arriving LRC Rescue Teams - YouTube

Videoer om Røde Kors' kontantbaserede program:

LRC - CASH ASSISTANCE PROGRAM - YouTube
LRC's Cash Assistance Program - YouTube
LRC's Cash Assistance Program - YouTube
LRC's Cash Assistance Program - YouTube

Læs mere om Røde Kors på dets hjemmeside her: 

Røde Kors | Altid til stede (rodekors.dk)

Folkekirkens Nødhjælp

Beskrivelse

Folkekirkens Nødhjælp responderer på Syrien-krisen i både Syrien og Libanon gennem projekter støttet af Danmark. I Libanon har Folkekirkens Nødhjælp aktiviteter inden for grundlæggende bistand, beskyttelse, styrkede indkomstkilder og levevilkår, uddannelse, styrkelse af unge og social sammenhængskraft. Folkekirkens Nødhjælp støtter også det libanesiske forum for humanitære- og udviklings-NGO’er i dets lokaliseringsagenda ved at bidrage til deres fortalervirksomhed.

Eksempel på projekt

Folkekirkens Nødhjælp støtter i samarbejde med organisationerne Amel Association, Borderless og Fraternity Association projektet ”Fremme styrkelse og modstandsdygtighed blandt unge og fremtidige generationer af unge fra sårbare samfund”. Projektet har fokus på at styrke unge menneskers uddannelses- og erhvervsfærdigheder. Unge mennesker fra syriske og palæstinensiske flygtningesamfund og sårbare libanesere er aktivt involveredet i projektet, som har til formål at fremme og øge trivsel, personlig modstandskraft og social sammenhængskraft blandt flygtninge og værtssamfund.

Område

I Libanon støtter Folkekirkens Nødhjælp projekter i Beirut, Mount Lebanon og i syden.

Lokale partnere

Amel Association International, Borderless NGO og Fraternity Association.

 

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælp på dets hjemmeside her:

Folkekirkens Nødhjælp: Vi redder liv, når katastrofen rammer. Nødhjælp siden 1922. (noedhjaelp.dk)

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Beskrivelse

Mellemfolkeligt Samvirke opererer i både Libanon, Syrien og Jordan, hvor organisationens primære fokus er på unge og kvinder. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder ud fra tre prioriteter i regionen: 1) humanitære indsatser og beskyttelse, 2) kvinders rettigheder, og 3) unges borgerlige og politiske deltagelse. Organisationen arbejder gennem unge- og kvindeledte lokale organisationer, der styrker unge og kvinders deltagelse, særligt piger, samt deres lokalsamfundsbaserede organisering i lokale og nationale udviklingsprocesser. Mellemfolkeligt Samvirke har etableret safe spaces for kvinder og ungecentre i de tre lande, med henblik på at tilbyde sikre lokaliteter hvor unge og kvinder kan styrkes til at lede og videregive bæredygtige forandringer i samfundene. Derudover går Mellemfolkeligt Samvirke efter at adressere strukturelle årsager til vold mod kvinder og piger, samt efter at styrke og sikre kvinders økonomiske retfærdighed ved at engagere lokalsamfund og –partnere. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder efter feministiske og menneskerettighedsbaserede principper og tiltag, der søger at ændre magtstrukturer gennem styrkelse, solidaritet, kampagner og dannelse af alternativer.

 

Eksempel på projekt

Mellemfolkeligt Samvirkes implementerede sammen med dets lokale partnere, Dawaer og USpeak, projektet ”Unge i nødssituationer” i Libanon, for at opbygge håb og råderum for unge til at indgå i kollektive aktioner under langvarige kriser. Ved at tilbyde erhvervsuddannelse, herunder fotokurser, computerkendskab mv. i nyoprettede ungdomscentre i Baalbeck og Joub Jannine opbyggede projektet unge menneskers kapaciteter. Derudover blev en række unge mænd og kvinder udrustet til at lede otte indsatser målrettet social samhørighed og to humanitære indsatser, der responderede på COVID-19 situationen i Bekaa-regionen og havneeksplosionen i Beirut. De unge blev direkte involveret i den humanitære respons, hvilket styrkede deres kompetencer og ledelsesfærdigheder og styrkede dem til at påtage sig roller som forandringsagenter i deres egne lokalsamfund. Projektet styrkede dermed deres følelse af håb og nytteværdi gennem responsen på lokale behov, herunder blandt de mest sårbare familier.

 

Områder

Baalbeck-Hermel, Bekaa og Beirut.

 

Partnere

Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL), USpeak og Dawaer Foundation.

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke på dets hjemmeside her:

Mellemfolkeligt Samvirke (ms.dk)

Mission Øst

Beskrivelse

Siden 2019 har Mission Øst udviklet dets regionale Syrienprogram, som implementeres i både Syrien og Libanon. Programmet prioriterer opbygning af selvstændighed og modstandskraft, samt at bidrage til en akut respons. Programmet arbejder ud fra en inkluderende, integreret tilgang, som adresserer en række behov og sårbarheder, lige fra øjeblikkelige humanitære behov til bæredygtig styrkelse af modstandskraft. Samtidig arbejder Mission Øst på at skabe social sammenhængskraft mellem flygtninge, internt fordrevne, tilbagevendte og værtssamfund i Syrien og Libanon, målrettet nogle af de mest sårbare grupper som kvinder, børn og unge.


Eksempel på projekt

Mission Østs seneste program er ét af tre programmer implementeret af Mission Øst og dets partnere siden 2019. Projektet forsyner kriseramte husholdninger i Syrien og Libanon med COVID-adapterede hygiejnepakker, mad og beskyttelsesydelser, for derved at imødegå presserende humanitære- og beskyttelsesbehov. Beskyttelsesydelserne inkluderer psykosocial støtte og bevidsthedsskabelse om kønsbaseret vold, vold i hjemmet, og problemer relateret til beskyttelsen af børn. Programmet støtter også syriske flygtningefamilier i Libanon med juridisk hjælp, som skal lette dokumentation, registrering og adgang til basale ydelser. Samtidig bidrager projektet til at minimere de skadelige overlevelsesstrategier blandt de mest sårbare husholdninger.

Områder

Beirut, Aley i Mount Lebanon og Batroun I det nordlige Libanon.

Lokale partnere

Dorcas International og Tabhita med sub-partneren Migration Services and Development.

Læs mere om Mission Øst på dets hjemmeside her:

Mission East

Oxfam IBIS

Beskrivelse

Oxfam har været tilstede i Libanon siden 1993 med et kontinuerligt fokus på de mest presserende behov og tendenser. På nuværende tidspunkt er Oxfam aktiv inden for den humanitære respons, med fokus på styrkelse af modstandskraft, inklusiv økonomisk udvikling og god regeringsførelse, og med kønslig ligestilling som en prioritet på tværs af alle sektorer. Derudover er Oxfamsindsats baseret på evidensbaseret programmering og løbende politiske økonomianalyser, for herigennem at tackle centrale problemer relateret til fattigdom og rettigheder i samarbejdet med interne og eksterne interessenter. Med støtte fra Danmark og i samarbejde med sine lokale partnere har Oxfam i de seneste tre år kunnet gennemføre livreddende aktiviteter, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, fremme anstændigt arbejde og værne om arbejdstagernes rettigheder, samt opbygge modstandskraft i nogle af de mest sårbare områder i Libanon, heriblandt i det nordlige Bekaa og i Tripoli.

 

Eksempel på projekt

Med støtte fra Danmark implementerer Oxfam et omfattende Vand, Sanitet og Hygiejne (WASH)- og beskyttelsesprojekt, der imødekommer umiddelbare humanitære behov hos både flygtninge- og værtssamfundene i det nordlige Bekaa. WASH-indsatsen omfatter bl.a. etablering af sanitets- og vandfaciliteter og -tjenester, varetagelse af menstruationshygiejne og hygiejnepromovering, mens beskyttelsestrusler og -bekymringer identificeres og afbødes gennem lokale netværk og ressourcepersoner (kvinder, unge og mænd). Holistiske indsatser rettet mod kønsbaseret vold, bl.a. gennem juridisk bistand, fuldender responsen.

 

Områder

Nord Libanon, Bekaa-dalen og i palæstinensiske flygtningelejre.

Partnere

Nabad, KAFA, the Lebanese Centre for Human Rights (CLDH) og ALEF.

Læs mere om Oxfam IBIS på dets hjemmeside her:

Oxfam IBIS | Sammen mod ulighed

Red Barnet

Beskrivelse

Red Barnet arbejder i Libanon med midler fra den danske regering. Fokus ligger på de mange syriske flygtninge samt på de mest udsatte børn, unge og familier i de samfund, som tager imod dem. I samarbejde med libanesiske civilsamfundsorganisationer arbejder Red Barnet for at sikre nødhjælp og beskyttelse, og for at hjælpe børn med at vende tilbage til skolen efter lang tids fravær. Red Barnet arbejder sammen med lokale aktører på at styrke børns selvværd og sociale kompetencer, så de bedre kan beskytte sig selv og andre, yder psykisk førstehjælp, og iværksætter kreative aktiviteter og gruppeforløb, som giver børn mulighed for at komme sig oven på krigstraumer. Red Barnet støtter unge i deres bestræbelser på at blive hørt og få medindflydelse. 

Eksempel på projekt

Med Al-Bawsala projektet søger Red Barnet med danske midler at fremme unges stemmer og støtte ungeledede gruppers fortalervirksomhed, bl.a. via mentoring og ved at hjælpe dem til at udvikle de nødvendige kundskaber. Der er tale om et regionalt program, som også dækker Jordan, Egypten, Irak og Yemen og som arbejder med unge, der lever under yderst vanskelige forhold. Hensigten med projektet er både at styrke civilsamfundsorganisationer, ungeledede uformelle grupper, samt regionale netværk. I Libanon er projektet et samarbejde med U-Speak, Association Najdeh og en gruppe unge palæstinensere i Bourj al-Barajneh lejren, som arbejder for at få ændret forholdene omkring livsfarlige elinstallationer, der hvor de bor. 

Områder

I Libanon arbejder Red Barnet med dansk støtte i Bekaa og i Beirut.

Lokale partnere

Nabad for Development, Al Majmoua, Association Najdeh og U-speak.

Læs mere om Red Barnets på dets hjemmeside her:

Red Barnet | Støt og red børn i Danmark og resten af verden

International Center for Religion and Diplomacy (ICRD)

Beskrivelse

International Center for Religion & Diplomacy (ICRD) arbejder for at bygge bro mellem religiøse hensyn og globale fredsopbyggende praksisser på græsrodsniveau. I Jordan og Libanon støtter ICRD lokale indsatser for at skabe positiv forandring og holdbar fred.

 

Eksempel på projekt

Projektet ”Øget kapacitet til forandring i Jordan og Libanon gennem underholdningsbaserede uddannelsestilbud” implementeres i samarbejde med ICRD’s partnere Big Bad Boo Studios, INITIATE og Thaki. Målet er at understøtte bestræbelser på at skabe et sikrere og sundere miljø for opvækst og udvikling blandt sårbare børn og deres familier i Libanon og Jordan. Gennem udvikling og bred distribution af en animeret serie, suppleret med målrettet undervisningsmateriale, sigter ICRD og dets partnere på at adressere centrale sociale spørgsmål, som børn og familier står over for i regionen, såsom den syriske flygtningekrise, forekomsten af kønsbaseret vold og betydningen af mental sundhed.

Områder

Online platforme i Jordan og Libanon samt gennem fysisk undervisning i skoler i Libanon.

 

Partnere

Big Bad Boo Studios, INITIATE og Thaki.

Læs mere om ICRD på dets hjemmeside her:

International Center for Religion and Diplomacy (icrd.org)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Beskrivelse

Den Internationale Røde Kors Komité har siden 1863 leveret humanitær hjælp til personer berørt af væbnede konflikter og nødsituationer, og har fremmet forståelsen og respekten for den internationale humanitære lovgivning. I Libanon arbejder Internationale Røde Kors for at imødegå de stigende behov blandt flygtninge og det libanesiske værtssamfund. Dette inkluderer distribueringen af mad- og hygiejnepakker, kontante bidrag til husly og medicin, hjælp og træning til småvirksomheder samt assistance til landbrug. Derudover har Internationale Røde Kors været en vigtig del af COVID-responsen i Libanon og har dertil spillet en afgørende rolle i indsats og behandling efter havneeksplosionen i Beirut.

Eksempel på projekt

Danmark har støttet International Røde Kors’ respons på havneeksplosionen i Beirut. Sammen med de lokale partnere, Libanesisk Røde Kors og Røde Halvmåne, har International Røde Kors efter havneeksplosionen i Beirut støttet hospitaler med forsyning af medicin og udstyr, behandling af sårede, identificering af de døde, samt reparation af essentiel infrastruktur, herunder vandforsyninger. Derudover tilbyder International Røde Kors psykosocial støtte til berørte personer.

Områder

Internationale Røde Kors er tilstede i alle dele af Libanon

Partnere

Libanesisk Røde Kors, Røde Halvmåne og andre Røde Kors partnere.

 

Læs mere om ICRC på dets hjemmeside her:

International Committee of the Red Cross (icrc.org)

 

GAME

Beskrivelse

I 2007 tog GAME initiativ til internationale projekter, hvor NGO'en udvidede sine gadesports-projekter til Libanon. Efter mere end et årtis tilstedeværelse i Libanon, har GAME projekter fordelt rundt i landet, herunder Beirut, Mount Libanon, Bekaa-dalen, det nordlige Libanon og den sydlige del af Libanon. I disse regioner har GAME etableret såkaldte GAME Zoner som omfatter projekter med sportsaktiviteter, der har til formål at støtte udsatte unge med forskellige bag-grunde, herunder unge flygtninge og sårbare unge fra værtssamfundene. Zonerne i Libanon er både blevet etableret indenfor og udenfor flygtningelejrene. De forskellige sportsfaciliteter skal på sigt kunne skabe muligheder for entreprenørskab. Projekterne i zonerne giver også mulighed for at unge kan tage en gratis uddannelse som frivillig hos GAME med mulighed for at blive rol-lemodeller for de øvrige deltagere i aktiviteterne.

Eksempel på projekt

Med Danmarks støtte via MADAD-fonden, har GAME i samarbejde med dets partnere gået sammen om projektet ”Youth Resolve 2”. Projektets formål er at støtte unge med redskaber således at de unge kan udvikle deres lederevner, og på denne måde blive aktive medlemmer i deres respektive bydele. Inden slutningen af 2023, har GAME planlagt at have etableret 30 GAME zoner og renovereret gadesports faciliteterne. Projektet giver anledning til, at både værtssamfund og flygtninge får mulighed for at mødes på tværs af skel. Projektet giver også mulighed for, at unge mennesker praktiserer medborgerskab, hvor dette initiativ desuden ef-terfølges af yderligere Playmaker Camps rundt om i landet. Her er formålet at træne nye frivillige til at blive aktive medlemmer i lokalsamfundene, ved at være gadesportsinstruktører, posi-tive rollemodeller og en del af projekt-implementeringen for børnene i de forskellige nabolag. Projektet involverer også landets første gadesports-inkubator. Inkubatoren udstyrer unge med essentiel viden, færdigheder og faciliteter, der hjælper dem til at udvikle ideer, organisere sig og starte virksomheder relateret til sport.
Sideløbende har GAME også iværksat et nyt rent dansk finansieret projekt. ”Lebanese Youth Building Dreams”, er et projekt der sigter efter at unge udvikler ansvar og sociale færdigheder og bruger det i lokalsamfundene. Projektet skal træne unge folk til at praktisere fortalervirksomhed for at kommunalt ejede grunde omdannes til offentlige rum, som kan benyttes af unge til sport som i sig selv udruster ungdommen med de nødvendige værktøjer og selvtillid til at be-gå sig i samfundet. 

Områder

Beirut, Mount Libanon, Bekaa-dalen.

Partnere

World Vision, UTOPIA og DPNA.

Læs mere om GAME på dets hjemmeside her:

International NGO - GAME Denmark - WE LOVE ASPHALT

 

Danmission

Beskrivelse

Danmission er en uafhængig trosbaseret organisation tilknyttet folkekirken. I Libanon arbejder Danmission gennem partnerskaber med religiøse institutioner, civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer, den akademiske verden samt med aktører i den private sektor og lokale myndigheder. Det programmatiske arbejde fokuserer på tre overordnede temaer med rod i Danmissions vision om bæredygtig og fredelig sameksistens: 1) Teologi og social handling 2) Dialog og fredsopbygning 3) Bæredygtighed og retfærdighed.

Eksempel på projekt

I projektet ”Towards Social Cohesion in Lebanon” prøver Danmission og deres partnere at øge ungdommens og civilsamfundets deltagelse i inkluderende politiske og sociale reformprocesser. Unge, meningsdannere og religiøse aktører fra forskellige geografiske områder og religiøse baggrunde engageres gennem workshops og støttes til at praktisere deres læring gennem initiativer i deres lokalsamfund. Samtidig investerer Danmission i teknologi for fred ved at bygge et online tilsynsværktøj, der kan understøtte alle aktører, der arbejder med at styrke den sociale sammenhængskraft i Libanon.

I projektet “Women, Religions, and Human Rights” arbejder Danmission i samarbejde med lokale partnere og støtte fra Udenrigsministeriet for afskaffelsen af diskrimination af kvinder i Libanons religiøst definerede lovgivning. Den libanesiske lovgivning i sin nuværende form opretholder beskyttelsen af fri udøvelse af alle religiøse rettigheder, men alligevel uddelegerer Libanon den lovgivende og juridiske magt over familieanliggender til religiøse samfund og deres dommere. Derudover arbejder Danmission for at bane vejen for implementeringen at de nødvendige reformer, der kan ændre situationen.

Områder

Blandet andet Beirut, Baalbeck og Bekaa-dalen.

Partnere

Adyan, Forum for Development, Culture and Dialogue og Near East School of Theology (NEST)

Læs mere om Danmission på dets hjemmeside her: