Gå til indhold

Danske indsatser i Jordan

I Jordan er der op mod 1,3 mio. syriske flygtninge (heraf 670,637 registrerede af UNHCR), svarende til over 10 procent af befolkningen på 10,9 millioner indbyggere. Derudover huser Jordan også et anseeligt antal flygtninge fra Irak, Yemen og Sudan. Kun en mindre del af de syriske flygtninge i Jordan bor i flygtningelejre (omkring 17 procent), mens resten bor i jordanske lokalsamfund.

Trods omfattende international finansiel støtte er Jordan stærkt udfordret af en langvarig økonomisk krise, som forstærkes yderligere af den massive flygtningetilstedeværelse. Det afspejles bl.a. i stigende arbejdsløshed og fortsat pres på offentlige budgetter. Til trods herfor fortsætter landet med at have en inkluderende tilgang til flygtninge, som har lov til at arbejde samt adgang til det nationale sundheds- og uddannelsessystem.

Danmark støtter initiativer i Jordan, der forbedrer flygtninges vilkår og beskæftigelsesmuligheder. Det inkluderer bl.a. investeringer i jobskabelse, støtte til små erhvervsdrivende, uddannelsesaktiviteter, og indsatser for fremme af piger og kvinders rettigheder mv. rettet mod flygtninge med et formål om at opbygge modstandskraft blandt flygtninge og sårbare jordanere. Samtidig forsøger Danmark at understøtte den jordanske regerings bestræbelser på at få en stærkere økonomi.