Gå til indhold

FN & andre partnere

Jordan Health Fund for Refugees

Beskrivelse

Jordan Health Fund for Refugees blev skabt i 2018 af det jordanske sundhedsministerium sammen med Danmark, USA og Canada. Idéen var at kanalisere midler gennem en multidonor fond til det jordanske sundhedssystem, der som modsvar ville sidestillede registrerede flygtninge med uforsikrede jordanere, så de kun skulle betale 20% af deres sundhedsydelser og ikke 80% som øvrige udlændinge. Den nye egenbetalingsrate blev indført i marts 2019, og siden har fonden støttet renoveringen af sundhedsfaciliteter, hospitalsudstyr og COVID-respons, særligt i Amman , men med planer om nye projekter i Mafraq, som også huser mange flygtninge. Med opbygningen af fysisk kapacitet i det jordanske sundhedssystem, skaber JHFR resultater, som vil gavne samfundet mange år fremover.

 

Eksempel på projekt

Danmark støtter det jordanske sundhedsministeriums arbejde i at renovere og modernisere den kirurgiske afdeling af Al-Bashir hospitalet i Amman. Al-Bashir hospitalet er det ældste hospital i Amman og vigtigt for både behandling, uddannelse og forskning. Ved at kunne tilbyde jordanere og flygtninge komplicerede operationer i offentligt regi kan det offentlige sundhedssystem gradvist begrænse behovet for at henvise patienter til dyr behandling på private hospitaler. Dette hjælper til at opbygge et bæredygtigt sundhedsvæsen, der er inkluderende over for flygtninge og kan tilbyde services af høj kvalitet.


FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

Beskrivelse

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) spiller en afgørende rolle for at yde flygtninge beskyttelse på verdensplan og i at finde varige løsninger på flygtningeproblemer. Danmark støtter UNHCR's indsatser i Jordan, hvor organisationen arbejder for at beskytte og hjælpe de over 750.000 registrerede flygtninge og asylansøgere i landet, i samarbejde med den jordanske regering og internationale og nationale NGO-partnere. UNHCR Jordan har seks primære indsatsområder: 1) beskyttelse: UNHCR assisterer den jordanske regering med registrering og dokumentation af flygtninge og asylansøgere. Derudover yder UNHCR vejledning og støtte til flygtninge på en række beskyttelsesområder, 2) Kontantbaseret bistand, 3) støtte til uddannelse og anden træning for flygtninge og sårbare jordanere, 4) sundhed: UNHCR arbejder for at sikre at alle flygtninge har adgang til det jordanske sundhedsvæsen. Derudover har UNHCR og en række af organisationens partnere etableret sundhedsklinikker i flygtningelejre hvor flygtninge har adgang til gratis ydelser, 5) støtte til økonomisk inklusion gennem indkomstfremmende tiltag, og 6) varige løsninger. Derudover er UNHCR med til at lede flygtningelejren Za'atari i samarbejde med det jordanske direktorat for syriske flygtninge. Flygtningelejren huser over 80.000 syriske flygtninge og har både skoler, lægeklinikker og aktivitetscentre.

 

Eksempel på projekt

UNHCR yder eksempelvis kontantbaseret støtte til flygtninge i Jordan til at komme gennem vinteren. I løbet af vinteren 2021-2022 sigter UNHCR efter at støtte op mod 100.000 flygtningefamilier ved at distribuere omkring 35 mio. dollars til de mest sårbare familier, dvs. 2.300 kroner per familie. Danmark er en af indsatsens donorer. Engangsbeløbet er medvirkende til at sårbare flygtningefamilier har tag over hovedet og kan beskytte deres familier fra kulden. Størstedelen af flygtningene bruger støtten til at betale for mad, husleje, varme og brændstof. Flygtninge bliver valgt ud fra UNHCR’s sårbarhedskriterier. UNHCR har særligt fokus på kvinder, ældre, personer med medicinske behov og ofre for seksuel og kønsbaseret vold.

 

Læs mere om UNHCRs arbejde i Jordan her:

UNHCR - Jordan

 

Verdensbankgruppen

Beskrivelse

Verdensbanken er en multilateral organisation, som arbejder for at reducere fattigdom og bæredygtig vækst ved at finansiere stater. Dette sker gennem lån og gavebistand samt teknisk assistance og rådgivning til lavindkomstlande. I forbindelse med konflikt og kriser, som den syriske fordrivelseskrise, yder banken ekstraordinært lån og gavebistand til middelindkomstlande. Verdensbanken finansierer en lang række projekter inden for forskellige sektorer, herunder typisk infrastruktur, vand, transport, uddannelse, sundhed, sociale sikkerhedsnet, fattigdom, miljø, investeringer, jobskabelse og små og mellemstore virksomheder.

 

Eksempel på projekt

Global Concessional Financing Facility (GCFF) er en dansk-støttet lånepulje, der er oprettet til at hjælpe lande, der modtager og huser store mængde flygtninge. GCFFen administreres af Verdensbanken og giver lån på gunstige vilkår til bla. Jordan. Formålet med lånene er at udvikle og støtte den jordanske stats evne til at inkludere de hundredetusindevis af flygtninge i sundheds- og undervisningssektorerne, rense de større mængder spildevand, samt øge økonomiske muligheder for jordanere og syriske flygtning, især unge. Idet Jordan i udgangspunktet har en inkluderende tilgang til flygtninge, har GCFF til formål at hjælpe den jordanske stat med at vende den syriske flygtningebyrde til en mulighed, der kan hjælpe med at sætte skub i landets økonomiske vækst. Et af lånene hjælper den jordanske regering til at gå videre med tre reformer, som skal styrke den jordanske økonomi samtidig med at Jordan fortsætter som værtsland for et stort antal syriske flygtninge. Reformerne fokuserer på: 1) arbejdstilladelser til syriske flygtninge, 2) Jordans investeringsmuligheder, og 3) tiltrække investeringer.

 

Læs mere om Global Concessional Financing Facility på dets hjemmeside her:

Global Concessional Financing Facility