Gå til indhold

Danskstøttede civilsamfundspartnere i Jordan

Caritas Danmark

Beskrivelse

Caritas Danmark støtter Caritas Jordan, som har mangeårig erfaring med at arbejde med flygtninge og sårbare personer i landet. Organisationen blev officielt oprettet og registreret i Ministeriet for Social Udvikling i 1968, efter den store tilstrømning af palæstinensiske flygtninge til Jordan. Siden dets oprettelse, har Caritas Jordan responderet på humanitære kriser i Jordan, såsom tilstrømningen af irakiske flygtninge under Golfkrigene i 1991 og 2003. Siden juli 2011, har Caritas Jordan været aktiv i håndteringen af den massive tilstrømning af syriske flygtninge til Jordan forårsaget af den syriske krise. Caritas Jordan er aktiv i 9 governorater, gennem et netværk af 26 centre, hvor 400 uddannede medarbejdere arbejder med støtte fra 3000 uddannede frivillige (heriblandt syriske flygtninge, der arbejder som frivillige, både mænd og kvinder).

Det jordanske sundhedssystem har begrænset kapacitet til at modtage de forøgede behov fra nye patienter. Derfor bidrager Caritas Jordan, uden diskrimination, med adgang til basale- og akutte sundhedsydelser til de mest sårbare flygtninge og værtssamfundsmedlemmer, med henblik på at imødegå deres sundhedsbehov gennem dets 12 centre og opsøgende lægeteams i hele Jordan.

 

Eksempel på projekt

Caritas Jordans sundhedsprojekt, som er udviklet i samarbejde med Caritas Danmark, bidrager hovedsageligt til at forbedre de jordanske værtssamfunds og syriske flygtninges sundhedsstatus ved at imødegå deres humanitære sundhedsbehov, fremme resiliens og ved at styrke det nationale sundhedssystem og ydelser relateret dertil. Dette opnås gennem tre hovedtiltag: 1) øget adgang, optagelse og kvalitet af sundhedsvæsenet, 2) styrket national og lokal sundhedsfremme, særligt hvad angår forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, samt fremme af best practice m.h.t. behandling af nyfødte og deres mødre, og 3) styrke kapaciteten for bidragsmodtagere, Caritas Jordan og det nationale sundhedsvæsen.

 

Områder

Amman, Irdbid, Huson, Jerash,  Ajloun, Mafraq, Salt, Fushies, Zarqa, Madaba og Karak.

 

Lokale partnere

Jordanian Ministry of Health, Royal Health Awareness Society, Institute for Family Health, Tikkey Oum Ali, IOM, og Higher Health Council.

 

Læs mere om Caritas Danmark på dets hjemmeside her:

Caritas Danmark

 

Dansk Flygtningehjælp (DRC)

Beskrivelse

Danmark støtter DRC's indsatser for at hjælpe syriske flygtninge og sårbare værtssamfund i Jordan og Libanon med at søge sikkerhed og få adgang til deres grundlæggende rettigheder gennem beskyttelsestjenester, herunder bl.a. psykosocial støtte, social og retlig rådgivning og indsatser relateret til kønsbaseret vold. Det omfatter et særligt fokus på kvinder og unge. DRC har haft succes med engagere lokale myndigheder og ministerier omkring beskyttelsesproblemer, samt ved at fokusere på kapacitetsopbygning af civilsamfundspartnere. DRC arbejder endvidere for at fremme selvforsørgelse gennem karrierevejledning, erhvervsfaglige kurser, oplysning om anstændige arbejdsvilkår m.m. Endelig arbejder DRC for at fremme holdbare løsninger for alle grupper berørt af fordrivelse.

 

Eksempel på projekt

Projektet ”Styrkelse af syriske flygtninge og berørte værtssamfunds sociale og økonomiske selvhjulpenhed i Jordan, Libanon og Tyrkiet” har til formål at støtte personer berørt af fordrivelse med at få adgang til markeder i lejre og byområder for at tjene penge på en sikker og værdig måde. Samtidig arbejdes der for at ændre strukturelle barriere og beskyttelsesrelaterede udfordringer, som hindrer sårbare personer i at opnå økonomisk sikkerhed og selvforsørgelse. I Jordan implementeres projektet i Azraq flygtningelejren hvor flygtninge trænes i en række forskellige tekniske færdigheder, heriblandt skrædderarbejde, tømrerarbejde, skoreparation og tæppefremstilling. Derudover fik jordanere i Azraq by også muligheder for at deltage i tilsvarende aktiviteter.

 

Områder

I Jordan arbejder Dansk Flygtningehjælp i governoraterne Amman, Karak, Ma’an, Madaba, Irbid, Mafraq, Azraq by og Azraq flygtningelejr.

 

Partnere

Jordan Hashemite Charity Organisation (JHCO), Jordan River Foundation (JRF), the Institute for Family Health (IHF). Aydoun Charity og Mansheyet Bani Hasan.

 

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp på dets hjemmeside her:

DRC | Dansk Flygtningehjælp

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Beskrivelse

Mellemfolkeligt Samvirke opererer i både Libanon, Syrien og Jordan, hvor organisationens primære fokus er på unge og kvinder. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder ud fra tre prioriteter i regionen: 1) humanitære indsatser og beskyttelse, 2) kvinders rettigheder, og 3) unges borgerlige og politiske deltagelse. Organisationen arbejder gennem unge- og kvindeledte lokale organisationer, der styrker unge og kvinders deltagelse, særligt piger, samt deres lokalsamfundsbaserede organisering i lokale og nationale udviklingsprocesser. Mellemfolkeligt Samvirke har etableret safe spaces for kvinder og ungecentre i de tre lande, med henblik på at tilbyde sikre lokaliteter hvor unge og kvinder kan styrkes til at lede og videregive bæredygtige forandringer i samfundene. Derudover går Mellemfolkeligt Samvirke efter at adressere strukturelle årsager til vold mod kvinder og piger, samt efter at styrke og sikre kvinders økonomiske retfærdighed ved at engagere lokalsamfund og –partnere. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder efter kvinde- og menneskerettighedsbaserede principper og tiltag, der søger at ændre magtstrukturer gennem styrkelse, solidaritet, kampagner og dannelse af alternativer.

Eksempel på projekt

Som følge af den langvarige fordrivelseskrise oplever flygtninge og sårbare værtssamfund en øget risiko for seksuel og kønsbaseret vold. Kvinder og piger er uforholdsmæssigt berørte og vanskelige at nå ud til med støtte. Ud over sexchikane er æresforbrydelser, polygami og bør-neægteskaber stigende i de berørte områder. Sådanne sager er ofte underrapporterede samtidig med at tjenester som psykosocial støtte kan være svært tilgængelige for kvinder, der ofte er socialt og økonomisk isolerede.
Dette prøver Mellemfolkeligt Samvirke at ændre gennem projektet ”Sikrere byer og kønsrelevante offentlige tjenester for kvinder”. Her uddanner Mellemfolkeligt Samvirke unge mænd og kvinder i hvordan vold mod kvinder undgås og udvikler handlingsplaner for at bekæmpe det. Projektet implementeres i Zarqa og Mafraq, områder som huser mange syriske flygtninge. Gennem projektet får kvinder og piger mulighed for at dele deres historier og få den støtte de har brug for i safe spaces. Derudover bliver de opfordret til at blive ledere i deres lokalsamfund. Projektet engagerer også allerede eksisterende lokale grupper, uddanner ledere og udvikler materiale, der kan genbruges med henblik på at træne andre. Sammen advokerer de til lokale myndigheder og embedsmænd om at indfører politikker og love, der skal sætte en stopper for sexchikane, ulighed mellem kønnene, og skabe sikkerhed for kvinder i det offentlige rum. Derudover søger projektet at tilbyde kvinder psykosocial støtte og skabe bæredygtige levevilkår i form af små landbrugsprojekter og ikke-traditionelle beskæftigelsessektorer.

Områder

Mellemfolkeligt Samvirke er tilstede i governoraterne Zarqa, Mafraq, Amman, Irdbid og Karaq.

Partnere

Family Guidance and Awareness Centre (FGAC) og Sama Albadia.

 

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke på dets hjemmeside her:

Mellemfolkeligt Samvirke (ms.dk)

 

Oxfam IBIS

Beskrivelse

Oxfam har opereret i Jordan siden 1990'erne og har primært arbejdet gennem det jordanske civilsamfund. Oxfam er en udviklingsorganisation med et humanitært mandat, hvilket betyder at organisationen yder essentiel humanitær støtte til syriske flygtninge og sårbare jordanske hushold, samtidig med at bæredygtige løsninger til den langtrukne krise adresseres. Oxfams programmer i Jordan fokuserer på tre hovedområder: vand, sanitet og hygiejne; økonomisk retfærdighed; og juridisk ligestilling mellem kønnene.

 

Eksempel på projekt

Gennem Danish Arab Partnership Programme (DAPP), støtter Danmark Oxfams arbejde med at styrke ungedeltagelse og beskæftigelse for unge jordanere og syrere under dets ”Deltagelse og beskæftigelse for unge” initiativ. I dette program hjælper Oxfam unge mennesker, særligt kvinder, med at få adgang til job, starte en indtægtsskabende virksomhed, og ved at tilbyde træning og jobformidling, samt ved at fremme unges fulde deltagelse i det offentlige liv. Programmet implementeres i Amman, Balqa, Tafileh, Madaba, Karak, Ajloun og Aqaba governoraterne. Dette er områder, som er karakteriseret af få erhvervsmuligheder og begrænset plads til unges civildeltagelse.

 

Områder

Amman, Balqa, Tafileh, Madaba, Karak, Ajloun og Aqaba.

 

Lokale partnere

Leaders of Tomorrow, King Hussein Foundation, INJAZ, Jordan Hashemite Fund for Human Development, Phenix Center for Economics and Informatics Studies og I Dare for Sustainable Development.

 

Læs mere om Oxfam IBIS på dets hjemmeside her:

Oxfam IBIS | Sammen mod ulighed

 

Norsk Flygtningehjælp

Beskrivelse

Norsk Flygtningehjælp er en af de største ikke-statslige bidragsydere i Jordan. Organisationen yder støtter til over 200.000 personer hvert år på tværs at dets programmer inden for sektorerne uddannelse og ungdom, husly, information, juridisk assistance, levevilkår og indkomstgenererende aktiviteter.

 

Eksempel på projekt

I Jordan arbejder Norsk Flygtningehjælp, med støtte fra det danske udenrigsministerium og i samarbejde med Seefar Foundation, ud fra en rettighedsbaseret tilgang, som har til formål at hjælpe med udfordringer forbundet med lovligt ophold og juridisk civil dokumentation. Projektet er målrettet syriske flygtninge og sårbare jordanere, særligt kvinder og unge. Projektet implementeres i tæt samarbejde med relevante myndigheder. Den ultimative målsætning er at opnå et system, der yder bredere og bedre beskyttelse gennem hurtigere og nemmere adgang til civile dokumenter, også i komplicerede sager, som for eksempel når fraskilte kvinder eller enker søger om ophold eller fødselsregistrering, eller når originale dokumenter er mistet under flugt. Tillige arbejder projektet på at kompetenceudvikle den offentlige sektor, så service og sagsbehandling forbedres med samme eller færre ressourcer. 

 

Områder

Norsk Flygtningehjælp opererer i Za’atari og Azraq flygtningelejrerne, samt i governoraterne Irbid, Mafraq, Jerash, Amman, Zarqa, Balqa og Madaba.

 

Lokale partnere

Norsk Flygtningehjælp samarbejder med to lokale partnere inden for retshjælp, Justice Center for Legal Aid (JCLA) og Tamkeen. Dertil gør de brug af lokale organisationers ekspertise når det kommer til at udpege flygtningegrupper og sikre at sårbare og underservicerede grupper bliver nået.

 

Læs mere om Norwegian Refugee Council på dets hjemmeside her:

NRC

 

International Center for Religion and Diplomacy (ICRD)

Beskrivelse

International Center for Religion & Diplomacy (ICRD) arbejder for at bygge bro mellem religiøse hensyn og globale fredsopbyggende praksisser på græsrodsniveau. I Jordan og Libanon støtter ICRD lokale indsatser for at skabe positiv forandring og holdbar fred.

 

Eksempel på projekt

Projektet ”Øget kapacitet til forandring i Jordan og Libanon gennem underholdningsbaserede uddannelsestilbud” implementeres i samarbejde med ICRD’s partnere Big Bad Boo Studios, INITIATE og Thaki. Målet er at understøtte bestræbelser på at skabe et sikrere og sundere miljø for opvækst og udvikling blandt sårbare børn og deres familier i Libanon og Jordan. Gennem udvikling og bred distribution af en animeret serie, suppleret med målrettet undervisningsmateriale, sigter ICRD og dets partnere på at adressere centrale sociale spørgsmål, som børn og familier står over for i regionen, såsom den syriske flygtningekrise, forekomsten af kønsbaseret vold og betydningen af mental sundhed.

 

Områder

Online platforme i Jordan og Libanon samt gennem fysisk undervisning i skoler i Libanon.

 

Partnere

Big Bad Boo Studios, INITIATE og Thaki.

 

Læs mere om ICRD på dets hjemmeside her

International Center for Religion and Diplomacy (icrd.org)

 

Danmission

Beskrivelse

Danmission er en uafhængig trosbaseret organisation tilknyttet folkekirken. I Jordan arbejder Danmission gennem partnerskaber med religiøse institutioner, civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer, den akademiske verden samt med aktører i den private sektor og lokale myndigheder. Det programmatiske arbejde fokuserer på tre overordnede temaer med rod i visionen om bæredygtig og fredelig sameksistens: 1) Teologi og social handling 2) Dialog og fredsopbygning 3) Bæredygtighed og retfærdighed.

Eksempel på projekt

Gennem projektet ”Teachers of Tomorrow” deltager lærere i Jordan i workshops, der opbygger deres kapacitet og færdigheder til at kunne sprede viden om inklusion, pluralisme, tolerance og respekt for forskellighed, religion og menneskerettigheder. Lærere har ifølge Danmission og dets partnere en stærk indflydelse på unge jordaneres liv; derfor skal de være stærke fortalere for en fredskultur. Derudover er 244 muslimske religionslærere blevet videreuddannet til at forebygge at unge jordanere bliver rekrutteret til Islamisk Stat og andre radikale grupperinger. På uddannelsen lærer underviserne nye metoder til at undervise eleverne i en tolerant version af islam, hvilket øger accept af andre religioner, styrker medborgerskab og understøtter menne-skerettighederne.

Områder

Danmissions projekter i Jordan finder sted i adskillige af Jordan governorater.

Partnere

Jordanian Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIFFS), Al-Quds Center for Political Studies og det jordanske undervisningsministerium.

 

Læs mere om Danmission på dets hjemmeside her:

 

Red Barnet

Beskrivelse

Red Barnet arbejder i Jordan med midler fra den danske regering. Fokus ligger på de mange syriske flygtninge samt de mest udsatte børn, unge og familier i de samfund, som tager imod dem. I samarbejde med jordanske civilsamfundsorganisationer arbejder Red Barnet for at sikre nødhjælp og beskyttelse, og for at hjælpe børn med at vende tilbage til skolen efter lang tids fravær. Red Barnet arbejder sammen med lokale aktører på at styrke børns selvværd og sociale kompetencer, så de bedre kan beskytte sig selv og andre, yder psykisk førstehjælp, og iværksætter kreative aktiviteter og gruppeforløb, som giver børn mulighed for at komme sig oven på krigstraumer. Red Barnet støtter unge i deres bestræbelser på at blive hørt og få medindflydelse. 

Eksempel på projekt

Med projektet ”Væk fra Gaden” arbejder Red Barnet, med midler fra både Danmark og EU, at styrke civilsamfundet i Jordan til at promovere menneskerettigheder og demokratiske reformer og sætte fokus på børn og familier, som af forskellige årsager bor på gaden. Målsætningen er at skabe en situation, hvor børn, der lever på gaden, kan få et værdigt liv og er sikret beskyttelse.  Red Barnet samarbejder med Justice Centre for Legal Aid, men også med en række ministerier og andre myndigheder for at sikre både kapacitetsopbygning af de ansvarlige instanser og en forbedret lovgivning.   

Områder

I Jordan arbejder Red Barnet med dansk støtte på nationalt niveau og i en række forskellige lokali-teter på tværs af landet.

Lokale partnere

Justice Centre for Legal Aid

 

Læs mere om Red Barnet på dets hjemmeside her:

Red Barnet | Støt og red børn i Danmark og resten af verden