Gå til indhold

Noors fortælling

Læs om Noor erfaringer med at deltage i Danmission "Teachers of Tomorrow" workshop, der omhandler respekt og tolerance for hinandens forskelligheder

quote ikon

Det vigtigste, jeg har lært af Teachers of Tomorrow er at acceptere andre mennesker - uanset religion, alder, farve, nationalitet, og ikke se "den anden" som en fjende, bare fordi han kommer fra noget, der er anderledes.

Noor El-Deen Al-Zhoubi, deltager ved Teachers of Tomorrow workshop. foto: Royal institute for inter-faith studies

De seneste fire år har Danmission haft et projekt i Jordan, der uddanner morgendagens skolelærere. Gennem en workshopserie får lærerne værktøjer og viden til at kunne undervise deres elever i tolerance og respekt for hinandens forskellighed for derved at fremme sameksistens på tværs af skel.

Lige så meget som folkeskolen er et sted for boglig læring, er det en dannelsesinstitution, der skal klæde eleverne på til at indgå i samfundet på bedst mulige vis. Det gælder også i Jordan, hvor fordomme på tværs af religiøse, etniske og nationale skel truer samhørigheden. Men det er sjældent, at landets lærere har værktøjerne til at varetage dette hverv.

”Skoletiden er meget formative år, og lærere har stor indflydelse på deres elevers liv. Det er derfor afgørende, at de ikke bidrager til at så splid og skabe mistro, men i stedet fremmer udviklingen af gensidig respekt, hvor børnene lærer at se værdien i hinanden på trods af forskelligheder,” fortæller Thea Hochar, der er projektmanager i Danmissions regionale kontor i Libanon.

Under overskriften ’Teachers of Tomorrow’ (ToT) har Danmission sat en workshopserie sammen, hvor det er skolelærerne, der er på skolebænken. Her bliver de klædt på til at undervise deres elever i værdier som diversitet og tolerance, til at kunne svare på spørgsmål om ”de andre” og til at fremme sameksistens på tværs af umiddelbare forskelle. Kort sagt klædes de på til at skabe dialog fremfor konflikt.


Accepten af andre er det vigtigste

33-årige Noor El Deen Al-Zoubi har været imam i 14 år. De seneste fem år har han desuden undervist 11-15-årige i islamisk religion på en privatskole, men siden han deltog i ToT i 2020 har noget ændret sig. Eller rettere: Alt har ændret sig.

”Jeg er ikke længere den samme. Før havde jeg nogle meget firkantede idéer; det har jeg slet ikke mere. Jeg har forandret mig meget, og hele mit syn på verden har ændret sig. Mit liv som menneske er blevet bedre,” fortæller han over en Zoom-forbindelse fra Jordan.

Gennem ToT-forløbet mødte Noor El Deen Al-Zoubi for første gang i sit liv kristne, og han opdagede, hvor meget han fik ud af at snakke og udveksle med dem:

”Det vigtigste, jeg har lært af ToT er at acceptere andre mennesker – uanset religion, alder, farve, nationalitet, og ikke se ”den anden” som en fjende, bare fordi han kommer fra noget, der er anderledes.”

Den viden har han bragt med ind i klasselokalet, hvor han nu inddrager andre kulturer og religioner i sin undervisning, lærer sine elever om tolerance og giver dem et positivt syn på diversitet.

”Den dimension havde jeg ikke med i min undervisning før,” siger Noor El Deen Al-Zoubi. ”Jeg har fået nogle værktøjer, der gør mig i stand til at kommunikere om de her ting og til at forklare mine elever, at de ikke skal være bange for at føre en dialog med en, der er anderledes end dem selv.”

Deltagere til Teachers of Tomorrow workshop. Foto: Royal Institute for Inter-Faith Studies

Giv det videre

I år er det fjerde gang, at ToT-projektet kører. Hver runde består af fire faser, hvor undervisningen bliver mere og mere dybdegående og omfattende. Ud af de oprindelige 46 deltagere er det derfor kun de syv mest motiverede, der får lov at fortsætte helt til fjerde fase, der er en firedages intensiv workshop.


Indbygget i projektet er også en videreførelse af viden. For eksempel er der en implicit forventning om, at ToT-deltagere skal undervise deres kolleger på deres respektive skoler i de værktøjer og den viden, de har fået på kurset. Det er også kutyme, at tidligere deltagere kommer og holder oplæg for nye kuld ToT-kursister og deler ud af deres erfaringer med at inddrage værktøjerne i praksis.


For Noor El Deen Al-Zoubi er dette princip om ”at give det videre” et
væsentligt aspekt af træningen.

”Når man er ny kursist, er det meget værdifuldt at høre andres erfaringer – hvordan de har anvendt værktøjerne, og hvad det har betydet for dem at deltage i ToT,” siger han og understreger, at han ville være meget glad for at kunne bidrage til de næste træningsforløb og deltage i projektet fremover:

”Jeg er så glad. Jeg har været på mange andre kurser, men det er første gang, jeg virkelig har kunnet mærke en forandring i mig selv som menneske.” Den store forandring, der er sket i og for Noor El Deen Al-Zoubi, kommer ikke kun ham selv, hans nærmeste og hans elever til gode. Som imam har han mulighed for at påvirke en endnu bredere gruppe. Han fortæller, hvordan han i sin første prædiken i moskeen efter at have deltaget i ToT valgte at snakke om diversitet, og responsen var overvejende positiv.

”Hver gang jeg prædiker, er der mere end 1.000, der lytter, så min træning får en effekt dér også,” slutter han. Danmission har udviklet ToT-konceptet i tætsamarbejde med det jordanske The Royal Institute for Inter-faith Studies (RIIFS), der også står for implementeringen.Denne artikel er udarbejdet af Danmission. Det Danske Udenrigsministerium tager ikke ansvar for artiklens indhold.