Gå til indhold

Typer af indsatser

Humanitære indsatser

Samlet set har Danmark bidraget med over 3,55 mia. kr. i humanitær bistand siden Syrien-krisens start. Dansk humanitær støtte til Syrien-krisen ydes især gennem landespecifikke og regionale bevillinger til danske civilsamfundsorganisationer og FN, herunder ikke mindst UNHCR, UNICEF, og UNFPA, samt den internationale Røde Kors Komité. Den danske humanitære bistand har i høj grad fokus på flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund og gives bl.a. som støtte til uddeling af nødhjælpsartikler og fødevarer, hjælp til genhusning, psykosocial støtte, bistand til sårbare kvinder og børn, indkomstskabende aktiviteter, beskyttelsesrelaterede indsatser, styrket adgang til skolegang og sundhed mv.

Danmark afgiver årligt ca. 370 mio. kr. til humanitære indsatser.

Udviklingsindsatser

I tillæg til den akutte nødhjælp har der været stigende fokus på mere langsigtet bistand, der bidrager til en varig reduktion af sårbarhed. Det omfatter fokus på styrket modstandskraft, uddannelse, tilskud til opstart af virksomhed og generelle initiativer, der giver folk mulighed for at komme på fode og forsørge sig selv igen - både i Syrien og i nabolandene. Støtte ydes gennem FN-organisationer, internationale og danske civilsamfundsorganisationer og det danskledede europæiske beskyttelses- og udviklingsprogram (RDPP), som især har fokus på partnerskaber med lokale civilsamfundsorganisationer. Derudover er der givet betydelige bidrag til Verdensbanken, der yder koncessionelle lån til Jordan og Libanon til bl.a. uddannelse, sundhed og jobskabelse for både flygtninge og værtsbefolkningen, ligesom der også er etableret et operationelt partnerskab med den franske udviklingsstyrelse, Agence Française de Développement (AFD).

Danmark bidrager årligt med ca. 200 mio. kr. til udviklingsindsatser.

Stabiliseringsindsatser

Danmark har siden 2016 haft et regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak. Den samlede stabiliseringsstøtte til Syrien i perioden 2016-2021 har beløbet sig til ca. 421 mio. kr. Indsatserne under programmet har bl.a. til formål at bidrage til en reduktion af regional ustabilitet, terrorisme, migration og fordrivelse. Dette sker ikke mindst ved at fremme en inklusiv politisk løsning på konflikten i Syrien via støtte til FN's særlige udsending til Syrien og ved at arbejde for at stille dem, der har begået krigsforbrydelser, til ansvar. Derudover indgår støtte til moderate aktører og civilsamfundsorganisationer, som tilbyder et alternativ til ekstremisme, og til at afhjælpe situationen i lejrene i det nordøstlige Syrien.

Danmark bidrager årligt med ca. 130 mio. kr. til stabiliseringsindsatser.