Gå til indhold

Danske indsatser i regionen

MADAD trustfonden

Beskrivelse

MADAD trustfonden har siden december 2014 været det primære instrument for EU's udviklingsstøtte til indsatser for flygtninge og lokale værtssamfund i nabolandene til Syrien. Trustfonden har til formål at sikre en mere sammenhængende og integreret respons for EU og medlemsstater på krisen og har støttet mere langsigtede behov som uddannelse, sundhed, sociale sikkerhedsnet, iværksætteri og jobskabelse. Trustfonden har særligt fokus på at støtte værtsregeringer i nabolandene med at løfte den byrde som det er på deres lokale værtssamfund og serviceydelser at huse over 5 millioner syriske flygtninge. Trustfonden samarbejder med internationale NGOer, FN organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre udviklingsaktører. Mandatet for MADAD trustfonden udløber ved udgangen af 2021 og erstattes herefter af en ny bistandsarkitektur for EUs udviklingsbistand, NDICI. Projekter finansieret af trustfonden vil forsætte frem til 2024. 

MADAD trustfonden har faciliteret adgang til forskellige typer ydelser for 7.871.289 personer siden dets oprettelse.

Budget

Danmark har siden 2014 bidraget med 400,7 mio. kr. til fonden. Trustfonden har samlet mobiliseret 2,3 milliarder euro siden 2014.

Område

Jordan, Libanon, Tyrkiet, Irak, det vestlige Balkan, Egypten og Armenien. 

Læs mere om MADAD trustfonden og dets mange partnerskaber på deres dets her:

Homepage (europa.eu)

 

Regional Development and Protection Program (RDPP)

Beskrivelse

RDPP er et multi-donor europæisk initiativ, som har til formål at støtte syriske flygtninge og lokale værtssamfund i Libanon, Jordan og Irak, men henblik på at styrke vilkårene for mere varige løsninger for de syriske flygtninge. Programmet er støttet af Danmark, EU, Irland, Schweiz og Tjekkiet. Danmark har ledet implementeringen af RDPP siden programmet startede i 2014. RDPP har særligt fokus på at styrke kapaciteten for lokale civilsamfundsaktører og i anden fase af programmet er mere end halvdelen af partnerskaberne med nationale organisationer. Programmet har fokus på tre tematiske områder: 1) Styrkede levevilkår, 2) At opretholde og udvide beskyttelse for sårbare flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund, 3) Forskning og fortalervirksomhed til fremme af mere gunstige betingelser for flygtninge og andre sårbare grupper.

Den nuværende fase af programmet startede i 2018 og har et samlet budget på 54,1 mio. euro. Implementeringen ledes gennem programkontorer i Beirut og Amman.

 

Budget

Danmark har bidraget med 390 mio. kr. til RDPP siden 2014.

 

Område

Libanon, Jordan og det nordlige Irak.

 

Læs mere om RDPP og dets mange partnere på deres hjemmeside her:

HOME (rdpp-me.org)

 

Global Concessional Financing Facility (GCFF)

Beskrivelse

GCFF administreres af Verdensbanken og giver lån på gunstige vilkår til Libanon og Jordan. Formålet med lånene er at udvikle og forbedre infrastruktur, skabe industrizoner, forbedre serviceydelser og gøre landene bedre i stand til at afbøde de negative konsekvenser af den store flygtningetilstrømning (bl.a. forøgede udgifter og pres på ovennævnte sektorer).

 

Budget

Danmarks samlede bidrag til GCFF udgør 507,1 mio. kr.

 

Område

Jordan og Libanon

 

Læs mere om Global Concessional Financing Facility på dets hjemmeside her:

Global Concessional Financing Facility

 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP)

Læs mere om DAPP på dets hjemmeside her:

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram - DAPP