Gå til indhold

Pas

Hvad gør jeg, når jeg skal søge om et nyt pas/forny mit pas?

 • Du skal møde personligt op på ambassaden. Ring venligst til ambassaden for at bestille tid på tlf. +9611991001/2/3 eller send en e-mail til [email protected].
 • Læs nedenfor, hvad du skal medbringe afhængigt af, om der er tale om et børnepas eller voksenpas.
 • Ambassaden er forpligtet til at kontrollere, at du har bevaret dit danske statsborgerskab. Er du født i Danmark og har stadig bopæl i Danmark, er det oftest tilstrækkeligt, at ambassaden kontrollerer oplysningerne i CPR-registeret.
 • Hvis det er uklart, om du har bevaret dit danske statsborgerskab, kan ambassaden være nødt til at bede om yderligere dokumentation, f.eks statsborgerretsbevis eller ansøgerens forældres/bedsteforældres fødselsattest eller vielsesattest. Der kan altså opstå situationer i forbindelse med pasansøgning, som kan trække processen ud, og der kan gå 3-5 uger, før man får afleveret et nyt pas.

Personer under 18 år

Barnet skal altid være med på ambassaden ved ansøgning om pas. Desuden skal alle, der har forældremyndighed over barnet, være til stede. Ved forhindringer kan den ene forældre også give sit samtykke digitalt - se nedenfor.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Når du ansøger om pas, medbring venligst:

 • Samtykkeerklæring på side 2 skal udfyldes af alle, der har forældremyndighed over barnet. Underskrift bør ske under opsyn af en ambassadeansat. I tilfælde af forhindringer for fremmøde fremvises kvitteringen for digitalt samtykke for den ene forældre - se ovenfor.
 • Barnets gamle pas. Hvis passet er bortkommet, skal en politianmeldelse på dette medbringes.
 • Pas for dem, der har forældremyndigheden
 • Der kræves et individuelt udskrift af det Libanesiske civil registrering udstedt mindre end 3 måneder gammelt (اخراج قيد فردي).
 • For så vidt angår babyer og yngre børn, anbefaler vi, at pasbilledet tages i forvejen i en fotoforretning.
 • Vær opmærksom på 22-års reglen, dvs., at en dansk statsborger, som er født i udlandet, risikerer at fortabe sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, hvis den pågældende aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark. Derfor skal man mellem det fyldte 20. og 21. år indgive en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab. Læs mere om 22-års reglen.

Voksne

Når du ansøger om pas, medbring venligst:

 • Et udfyldt pasansøgningsskema
 • Dit gamle pas. Hvis passet er bortkommet, skal en politianmeldelse på dette medbringes.
 • Bevis for statsborgerretsbevis

 

N.B.: Vær opmærksom på, at dit pas vil blive udstedt med det navn, som er anført i Det Centrale Personregister (CPR)

Hvis du har skiftet navn f.eks. i forbindelse med ægteskab, bør du sikre dig, at CPR er opdateret.

Du skal kontakte din sidste danske bopælskommune, hvis du ønsker at få registreret en navneændring i CPR.

Besøg venligst ambassadens hjemmeside under "Practical information" for yderligere information.