Gå til indhold

Praktikophold/Projektorienteret forløb

Ansøgningsfrist d. 24. februar 2023 kl. 10.00

Den Danske Ambassade i Libanon søger for efterårssemesteret 2023 to praktikanter - én til ambassadens politiske team og én til bistandssektionen.

Ambassaden i Beirut er en mellemstor, regional ambassade, der dækker landene Libanon, Syrien og Jordan.

Som praktikant på ambassaden vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en
oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i en spændende by og opnå indblik i mellemøstlig kultur både gennem arbejdet på ambassaden og gennem opholdet i et af regionens mest diverse lande.

Praktikant i ambassadens politiske team
Praktikopholdet giver mulighed for at få et dybdegående kendskab til den politiske situation og udvikling i regionen, samt praktisk erfaring med diplomati i Mellemøsten. Arbejdsopgaverne varierer meget og er bestemt af såvel den danske som den libanesiske, syriske og jordanske politiske, sikkerhedspolitiske og økonomiske dagsorden. Som praktikant medvirker du til, at ambassaden er opdateret på relevante politiske udviklinger, og du vil bidrage til handelsafdelingens arbejde. Du vil bl.a. varetage researchrelaterede opgaver, bidrage til analyser, deltage i møder og planlægge eventuelle indkommende besøgsdelegationer fra Danmark. Du kommer til at beskæftige dig indgående med den sikkerhedspolitiske dynamik i regionen. 

Praktikant i ambassadens bistandsteam
Praktikopholdet giver mulighed for at få indsigt i Danmarks store bistandsengagement i regionen. Du vil indgå i ambassadens bistandssektion, der har ansvaret for en række udviklingsaktiviteter til fordel for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund og i øvrigt bidrager til at målrette og koordinere Danmarks humanitære indsatser i og omkring Syrien. Du vil bistå med at indsamle information om den
humanitære situation samt øvrige forhold af betydning for danske indsatser i Libanon, Jordan og Syrien. Du vil udarbejde skriftlige bidrag til rapporteringen om danske og andre indsatser på området og bistå ved officielle besøg m.v. Der kan imødeses deltagelse i mødeaktivitet med et bredt udsnit af partnere samt, når forholdene tillader det, deltagelse i feltbesøg.

Kvalifikationer
For at komme i betragtning som praktikant skal du være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark samt være tilmeldt et kandidatstudie på en højere læreanstalt inden for et relevant studieområde.  

Du skal kunne engagere dig i mange og varierede forhold. Du vil arbejde sammen med ambassadens øvrige medarbejdere – men vil også skulle arbejde selvstændigt og målrettet. Vi forventer, at du er udadvendt, nysgerrig og åben over for de mange muligheder, som opholdet giver. Du skal være indstillet på at praktikpladsen indebærer visse repræsentative aktiviteter på og uden for ambassaden. 

Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk er en nødvendig forudsætning for at kunne udføre opgaverne. Arabiskkundskaber vil være en fordel, men er ikke en nødvendig forudsætning. Udstrakt erfaring med brug af Office-pakken er også en fordel.

Praktikantopgaverne søges så vidt muligt tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Vilkår for ansøgere
Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en medarbejder i afdelingen. Det er af seks måneders varighed og løber fra den 1. august 2023 til den 31. januar 2024. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag i tidsrummet kl 8.00 - 15.45. Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik. Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater. Ambassaden kan dog dække udgifter tilknyttet praktikopholdet på op til 4.000 kr. pr. måned.

Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten. Såfremt sikkerhedssituationen, forværres under praktikopholdet, kan ambassaden med kort frist beslutte at suspendere eller afslutte praktikforløbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger indsendes i én samlet pdf senest d. 24. februar 2023 kl. 10.00 til [email protected].

 

Yderligere spørgsmål
Generel information om ambassaden kan findes på Danmark i Libanon (um.dk) , og yderligere spørgsmål kan rettes på [email protected] eller pr. tlf. (+961) 1 991 001/2.