Spring til indhold

Rejsevejledning - Libanon

Rejsevejledning gældende fra: 03.07.2020
Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Libanon som følge af COVID-19.

Den danske ambassade i Beirut har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Libanon. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i Libanon via den danske ambassade i Beirut, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og vores rejseråd i en tid med COVID-19.

Andre sikkerhedsrisici

Hvis du rejser til Libanon, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed bl.a. pga. risikoen for terror i hele landet. Sikkerhedssituationen er stabil i store dele af landet, men den kan hurtigt ændre sig.

Vi fraråder også alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. risikoen for voldelige sammenstød. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge disse områder:

Tripoli og områderne nord for Tripoli.

Beka'a-dalen øst for Baalbek-Marjayoun hovedvejen (hovedvejen undtaget) og Baalbek undtagen Baalbek-ruinerne.

Områderne syd for Litani-floden undtagen områderne vest for Beirut-Saida-Tyre-Naqoura hovedvejen (hovedvejen også undtaget).

Beiruts sydlige forstæder undtagen hovedvejen til/fra lufthavnen.

De palæstinensiske flygtningelejre bortset fra Ain al-Helweh lejren i Saida, hvortil alle rejser frarådes.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. risikoen for voldelige sammenstød og kidnapninger. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko forbundet med rejser til disse områder. Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning:

Grænseområderne til Syrien og til den såkaldte "blå linje" til Golan-området i en afstand af fem kilometer fra grænsen.

Beka'a-dalen øst for Baalbek-Qaa hovedvejen (hovedvejen omfattet) og Beka'a-dalen nord for Ras Baalbek.

Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Libanon.

Den 3. juni 2019 blev fire sikkerhedstjenestefolk skudt og dræbt af en formodet militant ekstremist i Tripoli.

Den 14. januar 2018 blev en person såret af en bilbombe i Saida.

Den 28.- 29. juni 2017 var der fire selvmordsbomber i en flygtningebosættelse i Arsal i det nordlige Libanon tæt på grænsen til Syrien.

Den 31. august 2016 skete en eksplosion i Ksara rundkørslen tæt på Zahle, hvor en blev dræbt og 11 såret.

Den 27. juni 2016 førte en række selvmordsbomber i Al Qaa i det nordlige Libanon tæt på Syrien til fem døde og 21 sårede.

Den 12. april 2016 eksploderede en bil uden for Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida og dræbte en.

Den 12. november 2015 var der en eksplosion i Burj-al-Barajneh i en af Beiruts sydlige forstæder, der dræbte 43 mennesker og sårede 239.

Ingen af terrorangrebene har været rettet mod turister eller vesterlændinge.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Terrorangreb vil kunne ske uden varsel både i og uden for Beirut. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, religiøse samlingssteder, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer og i Beiruts lufthavn. Det kan også være, hvis du færdes alene i øde områder af landet.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Libanon er forholdsvis lav, men især i Beirut er der risiko for lomme- og tasketyverier, røverier og biltyverier.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Hav altid lidt kontanter, som du kan give, hvis du skulle blive udsat for røveri.

Der er risiko for kidnapninger i de områder, som vi fraråder rejser til.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Vær særlig opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker. Det er ikke usædvanligt, at folk er bevæbnede. Hold dig på afstand, hvis der bliver skudt op i luften fx ved demonstrationer og bryllupper. Situationen kan hurtigt ændre sig.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

I Libanon er der risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigen især i den sydlige del af landet og i den nordlige del langs grænsen til Syrien. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke gå uden for de etablerede veje og stier.

Hændelser langs den såkaldte "blå linje" til Golan-området kan forekomme.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Libanon.

Du kan holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Få information på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Se også hjemmesiden for Libanons Røde Kors.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Brug ikke ”servicetaxaer” (deletaxa med fremmede). Der er risiko for overfald og røveri. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes påbud og anbefalinger, når du passerer. Du kan blive bedt om at vise billed-ID.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Libanon, er du underlagt libanesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes med fængsel.

Libanon er et moderat og tolerant land med mange forskellige trosretninger. Alkohol må drikkes på hoteller, restauranter og barer.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og fængsel.

Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du klæde dig respektfuldt. Uden for Beirut, fx i Tripoli og Saida, er påklædningen mere konservativ. Følg skik og brug.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN etc.). Det vil blive konfiskeret af myndighederne. Du kan risikere en stor bøde.

Se mere på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-libanesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du er dansk statsborger af libanesisk eller palæstinensisk afstamning og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du tidligere har besøgt Israel, kan det gøre rejser til eller fra Libanon vanskelige eller umulige. Du risikerer at blive tilbageholdt. Det gælder også, hvis du planlægger at rejse til Israel, eller du har noget i din bagage, der tyder på, at du har besøgt eller vil besøge Israel.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. din opholdsadresse i Libanon og dit formål med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse med din værts navn og telefonnummer, hvis du skal bo privat.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hold dig orienteret om mulighederne for udrejse, hvis der opstår en krisesituation.

Læs mere om pas- og visumregler.

Ambassaden i Beiruts hjemmeside.

Det libanesiske generaldirektorat for sikkerhed (bl.a. visum).

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Vær opmærksom på at der sælges både kopimedicin og falsk medicin i Libanon.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Find flere informationer hos Libanons Røde Kors.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Libanon.

I Libanon er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Libanon.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Libanon under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Libanons ambassade i Stockholm for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 3. juli 2020 med redaktionelle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Der er ikke foretaget ændring af sikkerhedsniveauet.

Kort over Libanon

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning