Skip to content

Meddelelse til danskere omkring det kommende folketingsvalg

Information til udlandsdanskere om valgret og optagelse på valglisten ved kommende valg i Dk

Senest d. 17 juni går danskerne atter til stemmeurnerne, da der afholdes folketingsvalg i Danmark. Dette betyder for udenlandsdanskere, at man skal være optaget på valglisten for stemmeberettigede, for at kunne afgive sin stemme. Hvis du som dansk statsborger flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland, og derved framelder dig folkeregistret, forudsættes din stemmeberettigelse af opfyldelsen af bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende.

 

Dertil skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten. Hvis du er udenlandsdansker, bør du derfor undersøge, om du kan stemme.

For yderligere information om valgret for udlandsdanskere:

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/Latest news

    See All