Skip to content

Praktikophold/Projektorienteret forløb                     
Praktikophold/Projektorienteret forløb ved Den Danske Ambassade i Beirut.

Den Danske Ambassade i Libanon søger for forårssemestret 2021 tre praktikanter til henholdsvis den politiske afdeling, det humanitære område, og Public Diplomacy området. Som praktikant vil du beskæftige dig med en bred vifte af ambassadens opgaver, hvori der kan forekomme tidspunkter hvor praktikanten arbejder i andre afdelinger.

Som praktikant på ambassaden i Beirut vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i et spændende by og opnå forståelse af mellemøstlige kultur gennem den daglige arbejdsgang på ambassaden og opholdet i et af de mest moderate lande i Mellemøsten.

Praktikant ved den politiske afdeling             
Praktikopholdet giver mulighed for at få et dybdegående kendskab til den politiske situation og udvikling i regionen, samt praktisk erfaring med diplomati i Mellemøsten. Arbejdsopgaverne varierer meget og er bestemt af såvel den danske som den libanesiske, syriske og jordanske politiske, sikkerhedspolitiske og økonomiske dagsorden. Som praktikant medvirker du til, at ambassaden er opdateret på relevante politiske spørgsmål. Du vil bl.a. varetage researchrelaterede opgaver, bidrage til politiske analyser, deltage i møder og planlægge eventuelle indkommende besøgsdelegationer. Du kommer til at beskæftige dig indgående med den sikkerhedspolitiske dynamik i regionen.
 
Praktikant ved nærområdeindsatsen
Praktikopholdet giver mulighed for at få indsigt i Danmarks nærområdeindsats i regionen. Du vil arbejde med den regionale nærområderådgiver, der bidrager til at målrette og koordinere Danmarks humanitære og udviklings- samt nærområdeindsatser i og omkring Syrien. Du vil bistå med at indsamle information om den humanitære situation samt forhold af betydning for den danske udviklings- og nærområdeindsatser i Libanon, Jordan, Irak og Syrien sammen med danske partnere. Du vil udarbejde skriftlige bidrag til rapporteringen om danske og andre indsatser på området. Der kan imødeses deltagelse i mødeaktivitet med et bredt udsnit af partnere samt når forholdene tillader det deltagelse i feltbesøg i Libanon.

Praktikant ved Kultur og kommunikations afdeling (Public Diplomacy)             Praktikopholdet giver mulighed for at få indsigt i Public Diplomacy og bistå den generelle kommunikationsindsats på ambassaden, herunder bidrage til ambassadens profilering af den danske indsats i regionen på sociale medier. Du vil bidrage med at videreudvikle ambassadens medieplatforme i samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere, og du vil være med til at fremme Danmarks kulturelle profil i Libanon ved at medvirke i planlægning og praktisk afvikling af officielle besøg, events og kulturelle arrangementer. Du kommer også til at bidrage med ideer til ambassadens øvrige kommunikationsopgaver, herunder gennem at udarbejde video og tekster omkring Danmarks styrkepositioner (velfærd, demokrati, anti-korruption, ligestilling, dansk kultur og Danmarks donationer til Syrien, Libanon og Jordan)

Kvalifikationer
For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Du skal være tilmeldt et kandidatstudie på en højere dansk læreanstalt – gerne på det erhvervs- eller samfundsvidenskabelige område.

Du har en bred interesse i handels- og/eller udenrigspolitiske spørgsmål i Mellemøsten. Du skal kunne engagere dig i mange og varierede forhold. Du vil arbejde sammen med ambassadens øvrige medarbejdere – men også arbejde selvstændigt og målrettet. Vi forventer, at du er udadvendt, nysgerrig og åben over for de mange muligheder, som opholdet giver. Gode mundtlige- og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk er en nødvendig forudsætning for at kunne udføre opgaverne.

Arbejdet søges så vidt muligt tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Vilkår for ansøgere
Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. februar 2021 til den 31. juli 2021. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag i tidsrummet kl 8.00 - 15.45. Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater, da boligomkostningerne i Beirut er relativt høje. Ambassaden kan dog dække udgifter tilknyttet praktikopholdet på op til 4.000 kr. pr. måned.

Såfremt forudsætningerne for opgavernes løsning eller deres sammensætning ændres væsentligt, vil de opgaver, som er fastlagt i praktikaftalen, kunne ændres i løbet af praktikopholdet i dialog med praktikanten.

Såfremt sikkerhedssituationen, herunder i relation til COVID-19 smittespredning, forværres under praktikopholdet, kan ambassaden med kort frist beslutte at suspendere eller afslutte praktikforløbet.

Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger indsendes senest d. 22. oktober 2020 til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk

Yderligere spørgsmål
Generel information kan findes på libanon.um.dk, og yderligere spørgsmål kan rettes til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk eller pr. tlf. (+961) 1 991 001/2.