Skip to content

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark 21. november 2017

13.09.2017  14:34

Brevstemmeafgivning til valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark kan ske på Danmarks Ambassade i Beirut. Kontakt venligst ambassaden i forvejen på telefon nr. 01 991 001/02.

En brevstemme skal være afgivet i så god tid, at den kan være sendt hjem til vedkommende kommune og være afleveret på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen. Derfor anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest fredag den 10. november 2017 kl. 14.00. 

Ret til at afgive stemme til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Yderligere oplysninger omkring afgivelse af brevstemme findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

http://valg.oim.dk/vaelgere/brevstemmeafgivning/