Skip to content

Internships

Praktikophold/Projektorienteret forløb ved Den Danske Ambassade i Beirut

Den Danske Ambassade i Libanon søger hvert halve år to praktikanter.

Praktikant ved Handels og Politisk afdeling på den danske ambassade i Beirut

Som praktikant på ambassaden i Beirut vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i et spændende land og opleve landets kultur.

Det daglige arbejde
Ambassaden har to praktikanter, som beskæftiger sig med en bred vifte af ambassadens opgaver, hvor praktikanterne hovedsagligt beskæftiger sig med det kommercielle og politiske arbejde. Men der kan forekommer perioder hvor praktikanterne arbejder i andre afdelinger.

Handelsafdelingen
Praktikopholdet rummer mulighed for at få international erfaring i Mellemøstens kommercielle og finansielle verden og i særdeleshed Libanon, og det ambassaden tilknyttede Jordan og eventuelt Syrien. Vores praktikant vil fungere som en integreret del af handelsafdelingen og kommer derfor i berøring med en bred flade af analyse- og konsulentaktiviteter under dansk eksportfremme i ambassadens dækningsområde. De typiske arbejdsopgaver består dels i kunderelaterede opgaver såsom markedsstudier og partneridentifikationer, og dels i generelle arbejdsopgaver som f.eks. indsamling af markedsinformation, udarbejdelse af sektoranalyser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder og messer samt opdatering af hjemmesiden. Ambassaden indgår i det regionale samarbejde i Mellemøsten, og der vil derfor være god mulighed for at få indblik i, samt kontakt til, en større del af Mellemøsten. En væsentlig del af arbejdet vil foregå på engelsk, både skriftligt og mundtligt. Arbejdet søges så vidt muligt tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Den Politiske afdeling                                                                                                                                                                                           Arbejdsopgaverne varierer meget og er bestemt af såvel den danske som den Libanisiske politiske dagsorden. Som praktikant medvirker du til, at ambassaden er opdateret på relevante politiske spørgsmål. Du vil bl.a. komme til at bidrage til politiske analyser.Der vil endvidere være arbejdsopgaver på det kulturelle og uddannelsesmæssige område, og du får lejlighed til at deltage i relevante møder og konferencer. Du kommer til at beskæftige dig indgående med den sikkerhedspolitiske dynamik i regionen og få indblik i hvorledes samfundsfaglige- og politiske teorier omsættes til praksis i en mellemøstlig kontekst.Du kommer til at at opnå en dybere forståelse af den mellemøstlige kultur gennem den daglige arbejdsgang på ambassaden og opholdet i et af de mest moderate lande i Mellemøsten.

Kvalifikationer                                                                                                                                                                                                                Hvem er du? For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark samt være tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt. Du har en bred interesse i handels- og/eller udenrigspolitiske spørgsmål. Vi forventer, at du har et erhvervs- eller samfundsvidenskabeligt baggrund og er igang med dit kandidat studie. Du har en bred interesse i handels- og/eller udenrigspolitiske spørgsmål og i at arbejde med disse spørgsmål i Mellemøsten. Du skal kunne arbejde målrettet og selvstændigt, engagere dig i mange og varierede forhold og arbejde tæt sammen med ambassadens Libanisiske og danske kolleger. Vi forventer, at du er udadvendt, nysgerrig og åben over for de mange muligheder, som opholdet giver. Et sikkert engelsk og gode skriftlige formuleringsevner (både på dansk og engelsk) er en nødvendig forudsætning for at kunne udføre opgaverne.

Vilkår for ansøgere
Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra 1 Februar 2019 til d. 31 juli 2019. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag inden for tidsrummet kl 8.00 - 15.45

Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater. Ambassaden yder dog et tilskud til dækning af boligudgifter på 4.000 kr. pr. måned. Boligomkostninger i Beirut er relativt høje.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger indsendes senest d. 15. september 2018 til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk

Yderligere spørgsmål
Generel information kan findes på libanon.um.dk/, og yderligere spørgsmål kan rettes til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk eller pr. tlf. (+961) 1 991 001/2.