Skip to content

Internships

Praktikophold/Projektorienteret forløb ved Den Danske Ambassade i Beirut

Praktikant ved Handelsafdelingen på den danske ambassade i Beirut

Som praktikant på ambassaden i Beirut vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i et spændende land og opleve landets kultur.

Det daglige arbejde
Ambassaden har en praktikant, som beskæftiger sig med en bred vifte af ambassadens opgaver, hvor praktikanten hovedsagligt beskæftiger sig med det kommercielle arbejde. Men der kan forekommer perioder hvor praktikanten arbejder i andre afdelinger.

Handelsafdelingen
Praktikopholdet rummer mulighed for at få international erfaring i Mellemøstens kommercielle og finansielle verden og i særdeleshed Libanon, og det ambassaden tilknyttede Jordan og eventuelt Syrien. Vores praktikant vil fungere som en integreret del af handelsafdelingen og kommer derfor i berøring med en bred flade af analyse- og konsulentaktiviteter under dansk eksportfremme i ambassadens dækningsområde. De typiske arbejdsopgaver består dels i kunderelaterede opgaver såsom markedsstudier og partneridentifikationer, og dels i generelle arbejdsopgaver som f.eks. indsamling af markedsinformation, udarbejdelse af sektoranalyser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder og messer samt opdatering af hjemmesiden. Ambassaden indgår i det regionale samarbejde i Mellemøsten, og der vil derfor være god mulighed for at få indblik i, samt kontakt til, en større del af Mellemøsten. En væsentlig del af arbejdet vil foregå på engelsk, både skriftligt og mundtligt. Arbejdet søges så vidt muligt tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Hvem er du?
For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark samt være tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt. 
At du har en erhvervs- eller samfundsøkonomisk baggrund og er på overbygningen af dit kandidatstudie. Herudover forventer vi, at du er udadvendt, dynamisk og i besiddelse af gode kommunikationsevner. Desuden forventes det, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, at du trives i et travlt og projektorienteret miljø, at du besidder gode formuleringsevner på dansk og engelsk, samt at du er fortrolig med diverse IT-værktøjer. Kendskab til Fransk / arabisk vil blive værdsat, men er ikke en betingelse.

 

Vilkår for ansøgere
Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra primo August 2018 . Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag.

Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater. Ambassaden yder dog et tilskud til dækning af boligudgifter på 4.000 kr. pr. måned. Boligomkostninger i Beirut er relativt høje.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger indsendes senest d. 15. Marts 2018 til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk

Yderligere spørgsmål
Generel information kan findes på libanon.um.dk/, og yderligere spørgsmål kan rettes til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk eller pr. tlf. (+961) 1 991 001/2.