Skip to content

Informationsmøde om generhvervelse af dansk statsborgerskab

27.04.2017  10:13

Den danske ambassade i Beirut afholder informationsmøde om generhvervelse af dansk statsborgerskab - Onsdag den 10. maj kl. 14.00 – 16.00

ER DU SIKKER PÅ, AT DU (STADIG) ER DANSK STATSBORGER? DET HAR OGSÅ BETYDNING FOR DINE EFTERKOMMERE.

Den danske lovgivning på indfødsretsområdet blev ændret den 1. september 2015.

Danskere, som er blevet udenlandske (f.eks. libanesiske) statsborgere efter at have søgt om det før 1. september 2015, har mistet deres danske statsborgerskab (indfødsret). Besiddelse af et dansk pas og/eller registrering som dansk statsborger i CPR-registeret er ikke dokumentation for dansk statsborgerskab.

Ønsker man at generhverve sit danske statsborgerskab, vil det kunne ske ved afgivelse af en erklæring herom før 31. august 2020. Sagen vil blive behandlet af de relevante danske myndigheder.

Tilmelding til mødet skal ske senest fredag 5. maj 2017 til Joumana Kerbage på telefon 01 991 001 eller e-mail jouker@um.dk. Du bedes videregive denne invitation til bekendte, som måske kunne være interesseret i emnet. Mødested: Beirut.

The Danish Embassy in Beirut will be hosting an informative meeting concerning the re-acquisition of Danish citizenship - Wednesday 10th May at 2:00 – 4:00 PM

ARE YOU SURE THAT YOU ARE (STILL) A DANISH CITIZEN? THIS IS ALSO IMPORTANT FOR YOUR DESCENDANTS.

The Danish legislation on citizenship (nationality) was changed on 1st September 2015.

Danes, who became foreign (e.g. Lebanese) citizens after applying for it before 1st September 2015, have lost their Danish citizenship. The possession of a Danish passport and/or registration as a Danish citizen in the Danish Personal Registration System (CPR) is not proof of Danish citizenship.

If you wish to re-acquire your Danish citizenship, this is possible by submitting a declaration to this effect before 31st August 2020. The file will be processed by the relevant Danish authorities.

Sign-up for the meeting must take place at the latest Friday 5th May 2017 to Joumana Kerbage on telephone 01 991 001 or e-mail jouker@um.dk. Please pass this invitation to friends who might have an interest in the subject. Meeting place: Beirut.