Spring til indhold

Visum til Libanon

Oplysninger om visum til Libanon.

For danske statsborgere, som rejser til Libanon som turister, gælder, at man ved indrejse automatisk opnår en måneds gratis turistvisum via grænse eller i lufthavn, der kan forlænges i op til 3 måneder. For at forlænge sit turistvisum skal man henvende sig personligt, mindst 7 dage før udløbet af deres visum, til ét af Sûreté Générale's regionale kontorer.

Danske statsborgere med andet ærinde end turisme kan også ved indrejse til Libanon via grænse eller i lufthavn få visum når deres ophold i Libanon ikke overstiger 30 dage.

Danskere, der udstationeres til Libanon som diplomater eller medarbejdere i internationale virksomheder, skal forud for indrejse i Libanon indhente visum på den libanesiske ambassade i Stockholm. De libanesiske myndigheder udsteder ikke opholdstilladelse til udsendte medarbejdere hvis de ikke forinden ankomsten til Libanon har opnået visum fra en libanesisk ambassade.

For yderligere oplysninger vedrørende visum tjek Sûreté Générale's hjemmeside:
www.general-security.gov.lb

Anden type af visum kan endvidere ansøges ved den libanesiske ambassade i Stockholm:
Kommandörgatan 35-II
Box 5360
10 249 Stockholm
Sverige
Tlf: (+46) (8) 665 19 65 / (+46) (8) 665 19 61
Fax: (+46) (8) 662 68 24
www.lebanonembassy.se

Bemærk:

  • Danske statsborgere med israelske viseringer i deres pas vil blive nægtet indrejse i Libanon.
  • Passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder udover opholdet. 
  • Danske provisoriske pas samt EU-nødpas anerkendes ved både udrejse og indrejse. Sûreté Générale's hjemmeside  
  • For indehavere af det grønne, færøske pas gælder de samme regler som Danske statsborgere.

Vær også opmærksom på, at de libanesiske love og regler forhindrer indehavere af israelsk statsborgerskab at indrejse i Libanon, også selv om de måtte have et andet statsborgerskab.