Spring til indhold

Rejsevejledning - Libanon

Gyldig: 21.10.2017Senest redigeret  28.08.2017

Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 28. august 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau

Der er en generel risiko for terrorangreb i Libanon.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de sydlige forstæder til Beirut samt til Tripoli og det nordlige Libanon.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til grænseområderne til Syrien og Beka'a-dalen nord for Zahleh og alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige Beka'a-dal.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ain al-Helweh-flygtningelejren og fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de øvrige palæstinensiske flygtningelejre og til Libanon syd for Litani-floden med undtagelse af Tyre by.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Libanon, også mod turister og andre rejsende. Danske rejsende har dog normalt et problemfrit ophold i Libanon. Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Situationen er aktuelt stabil og sikker i store dele af Libanon, men der er forskel på sikkerhedsniveauet i forskellige områder. I særlige områder, som vi fraråder rejse til, ser man dog hyppige voldelige sammenstød/kampe og kidnapninger, særligt i de østlige grænseområder til Syrien. Sikkerhedssituationen i landet kan hurtigt ændre sig.

Du bør holde dig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger. Demonstrationer har tidligere udviklet sig til voldelige sammenstød.

Derudover anbefaler vi, at du:

  • har kopi af passet på dig
  • undlader at fotografere sikkerhedsmyndigheder og militære installationer og fx. følger militærets anvisninger ved passage af checkpoints
  • i en eventuel krisesituation holder dig orienteret om udrejsemuligheder.

Der er særlig risiko for bortførelse i områder, som vi fraråder rejser til.

 

 

 

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de sydlige forstæder til Beirut. Vi fraråder dog ikke rejser til det øvrige Beirut.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Tripoli og det nordlige Libanon. Der er i tidligere år set kampe og sammenstød mellem ekstremister/militante og den libanesiske hær.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til grænseområderne til Syrien og Beka’a-dalen nord for Zahleh og alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige Beka’a-dal. Der er løbende voldelige sammenstød/kampe mellem forskellige militante grupper og hæren og stor kidnapningsrisiko. Siden august 2014 har der været krigslignende tilstande omkring byen Arsal i Beka'a-dalen.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ain al-Helweh- flygtningelejren, der ligger nær Saida, og fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de øvrige palæstinensiske flygtningelejre og til Libanon syd for Litani-floden med undtagelse af Tyre by. Senest i marts og april 2017 har sammenstød i Ain al-Helweh ført til mange sårede og flere dræbte. Hvis du rejser i området, bør du holde dig orienteret om mulighederne for hurtig afrejse, da sikkerhedssituationen kan ændre sig med meget kort varsel.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken i Libanon. Der køres med for høj hastighed, færdselsregler overholdes ikke altid, og nogle veje er i meget dårlig stand. Vi anbefaler også, at du er forsigtig med andre chauffører i trafikken, idet uenigheder kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du benytter regulære taxi-firmaer, frem for såkaldte service-taxier (dele- og fælles-taxier), som i enkelte tilfælde kan indebære risiko for røverier og vold.

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes standsningspåbud og andre anvisninger ved passage. Du kan blive bedt om legitimation og bør have en kopi af dit pas på dig.

 

 

Andre risikoforhold

Besiddelse af enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksuel aktivitet er strafbar.

Der er risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigens tid i hele Libanon, især i den sydlige del af landet. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør udvise forsigtighed og ikke færdes uden for de etablerede stier.

Det er forbudt at fotografere militære anlæg og deres omgivelser.

Særlige indrejseforhold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger Folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du har libanesisk eller palæstinensisk oprindelse, og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller aftjening af værnepligt. Ved indrejse ser ambassaden jævnligt sager vedrørende tilbageholdelse i lufthavnen pga. navnesammenfald/-forveksling (arabiske navne).

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGANs etc.) Det vil blive konfiskeret af myndighederne og kan medføre en stor bøde.

Hvis du har israelske stempler i passet eller stempler fra grænseovergange til Israel, vil indrejse i Libanon blive nægtet, og/eller du kan blive grundigt undersøgt af sikkerhedsmyndighederne. Hvis din rejserute omfatter Israel eller du har materiale i bagagen, som indikerer besøg i Israel, kan indrejse i Libanon også blive nægtet.

Sikkerhedsmyndighederne kan stille spørgsmål, hvis du medbringer større kontantbeløb til Libanon.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. opholdsadressen i Libanon samt formålet med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse i Libanon, samt navn og telefonnummer på din vært, hvis du bor privat. Det er vigtigt, at du udfylder ind- og udrejsekortet præcist.

Hvis du har længerevarende eller gentagne ophold i landet, bør du søge visum hos den libanesiske ambassade i Stockholm i god tid før afrejse. Der har været eksempler på, at indrejse er blevet nægtet personer, som de libanesiske myndigheder mistænker for at ville omgå reglerne for ophold på turistvisum.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Libanon, til at tegne privat sygeforsikring. Danskere i Libanon er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker heller ikke dækker.

Du bør læse dine forsikringsbetingelser omhyggeligt, hvis du planlægger at rejse i områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). 

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Der er en vis risiko forbundet med køb af medicin, da der florerer både kopimedicin og direkte falsk medicin i Libanon.

UM Rejseklar

Du bør downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar, hvor du har nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen. Læs mere om UM Rejseklar.

Vi opfordrer også alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Libanon i kortere eller længere tid, til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere om at blive kontaktet i tilfælde af en krisesituation i udlandet. Registrér dig på Danskerlisten.

 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi løbende fortæller om vigtige sikkerhedssituationer, der har betydning for danske rejsende.

Kort over Libanon

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Rejsevejledning