Spring til indhold

Rejsevejledning - Libanon

Gyldig: 20.08.2017Senest redigeret  07.11.2016
Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 7. november 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Libanon, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de sydlige forstæder til Beirut samt til Tripoli og det nordlige Libanon.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til grænseområderne til Syrien og Beka’a-dalen nord for Zahleh og alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige Beka’a-dal.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ain al-Helweh–flygtningelejren og fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de øvrige palæstinensiske flygtningelejre og til Libanon syd for Litani-floden med undtagelse af Tyre by.

Den 22. og den 23. august 2015 førte demonstrationer i det centrale Beirut til voldelige sammenstød mellem politiet og voldelige elementer med mange sårede og en dræbt til følge. Der er mulighed for flere demonstrationer i både Beirut og andre steder i landet. Der opfordres til, at man holder sig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger (særligt omkring Riad El Solh-pladsen, Martyrpladsen og Nejmeh-pladsen i det centrale Beirut men også resten af Libanon).

Libanon er generelt præget af en spændt og ustabil sikkerhedsmæssig situationen samt et stort pres som følge af bl.a. konflikten i Syrien og tilstedeværelsen af over 1 mio. FN-registrerede syriske flygtninge. I det østlige Libanon ser man regelmæssigt deciderede kampe og artilleribeskydning. Der har over de seneste år fundet en række terrorangreb sted i Libanon, herunder bl.a. i Beiruts sydlige forstæder, hvor et større angreb fandt sted i november.

Der er risiko for bortførelse, herunder af vesterlændinge.

Terrortruslen i Libanon er generelt høj, og rejsende bør derfor udvise forsigtighed under ophold i landet. Man bør undgå demonstrationer og større menneskemængder og til stadighed holde sig orienteret om situationen samt hurtige udrejsemuligheder på egen hånd.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Libanon, herunder mod turister og andre rejsende.

Terrorangreb (selvmordsbomber) samt sammenstød, kampe og raketaffyringer mellem sunni- og shiagrupper har hidtil primært været rettet mod specifikke shia- eller sunnimål og primært i de områder, hvortil rejse frarådes. Den 12. november 2015 fandt et større terrorangreb sted i Beiruts sydlige forstad Burj Al Barajneh med 40 dræbte og flere hundrede sårede til følge. Terrorangreb også af en mere vilkårlig karakter i andre dele af Libanon forekommer ligeledes.

Der er alvorlig risiko for bortførelse af vesterlændinge, herunder journalister, i og omkring Arsal i den nordlige Beka’a-dal, og der er set flere eksempler herpå. Der er også risiko for kidnapning i resten af Beka’a-dalen, i flygtningelejrene og i Tripoli samt det nordlige Libanon.

Libanon er præget af spændinger og lokale modsætninger, der kan gøre, at sikkerhedssituationen hurtigt kan ændre sig lokalt. Kombinationen af en økonomisk krise og indstrømningen af mere end 1 mio. syriske flygtninge som følge af Syrien-krigen forværrer fortsat de sociale og sekteriske spændinger.

Den 22. og den 23. august 2015 førte demonstrationer i det centrale Beirut til voldelige sammenstød mellem politiet og voldelige elementer med mange sårede og en dræbt til følge. Der er fortsat mulighed for flere demonstrationer i både Beirut og andre steder i landet. Der opfordres til, at man holder sig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger (særligt omkring Riad El Solh-pladsen, Martyrpladsen og Nejmeh-pladsen i det centrale Beirut men også resten af Libanon).

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de sydlige forstæder til Beirut samt til Tripoli og det nordlige Libanon.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til grænseområderne til Syrien og Beka’a-dalen nord for Zahleh og alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige Beka’a-dal. Der er regelmæssige sammenstød mellem sunniekstremistiske grupper, som støtter de syriske oprørere, og Hizbollah, der støtter det syriske regime, samt den libanesiske hære. Siden august 2014 har der været krigslignende tilstande omkring byen Arsal i Beka'a-dalen. Der er også over de seneste par år set kampe og sammenstød mellem sunni-ekstremister og den libanesiske hær i den nordlige by Tripoli, ligesom sunniekstremistiske grupper jævnligt gennemfører eller forsøger at gennemføre angreb mod den libanesiske hærs patruljer og checkpoints, herunder bombeangreb.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ain al-Helweh- flygtningelejren og fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de øvrige palæstinensiske flygtningelejre. Ifølge de libanesiske regler kræver det forudgående tilladelse fra den libanesiske hær til at besøge palæstinensiske flygtningelejre og til Libanon syd for Litani-floden med undtagelse af Tyre by.

Ved rejser til det sydlige Libanon syd for Litani-floden kan ændring af rejsen eller hurtig afrejse blive nødvendig ved eventuel ny konflikt med Israel.

Kriminalitet

Kriminalitetsrisikoen i Libanon har generelt været lav, men er som følge af den økonomiske krise og de store flygtningegrupper i landet stigende. Voldelige overfald og voldtægter er relativ sjældne, men frekvensen er klart stigende.

Det frarådes generelt at benytte service-taxier (dele- og fælles-taxier), særligt mindre fyldte taxier, fra områder eller til områder, hvor der normalt er mange udlændinge, og i de sene eftermiddags- og aftentimer. Det anbefales at benytte regulære taxi-firmaer, som man kender. Der er et stigende antal tilfælde af væbnede røverier udført i forbindelse med benyttelse af service-taxier i Beirut, særligt rettet mod udlændinge. Der er et kendt tilfælde af en voldtægt af en udlænding i en sådan taxi.

Transport

Trafiksituationen i Libanon er risikofyldt. Der køres med for høj hastighed, færdselsregler overholdes ikke altid og nogle veje og dele af bilparken er i meget dårlig stand.

Myndighederne opstiller jævnligt kontrolposter og checkpoints. Standsningspåbud og andre anvisninger bør nøje følges. Ved passage af disse opfordres til særlig forsigtighed – især i mørke. Man bør altid kunne fremvise ID.

Andre risikoforhold

Besiddelse af narkotika straffes hårdt, selv ved mindre mængder. Strafferammerne er mellem tre måneder og livsvarigt fængsel, og hertil kommer store bødeforlæg.

Homoseksuel aktivitet er strafbar.

Der er risiko for landminer og ueksploderet ammunition overalt i Libanon, men især i den sydlige del af landet. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør de tages yderst alvorligt. Rejsende bør udvise forsigtighed og ikke færdes uden for vejene, medmindre man på forhånd har forhørt sig lokalt.

Man bør holde sig på god afstand af militære installationer og bevæbnede vagter overalt i landet. Fotografering bør begrænses til turistområder.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Libanon, hvis Libanon modsætter sig det. Personer af libanesisk eller palæstinensisk oprindelse, der agter at rejse til Libanon, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de libanesiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGANs etc.) Sådant udstyr vil blive konfiskeret af myndighederne og kan medføre en stor bøde.

Såfremt der er israelske stempler i passet eller stempler fra grænseovergangssteder til Israel, hvis rejseruten indbefatter besøg i Israel eller andet materiale er medbragt, der kan indikere besøg i Israel, vil indrejse i Libanon blive nægtet, og/eller man kan blive gjort til genstand for en vanskelig undersøgelse ved sikkerhedsmyndighederne.

Som følge af sikkerhedssituationen og risikoen for terror i regionen kan der ved indrejse være skærpet indrejsekontrol. De libanesiske myndigheder har indført særlig kontrol og særlige forholdsregler for fly og rejsende, der kommer fra ebola-områder. Rejsende, der medbringer kontantbeløb, som efter sikkerhedsmyndighedernes vurdering anses for at være uforholdsmæssigt store i forhold til rejsens varighed, formål mv., må påregne, at sikkerhedsmyndighederne stiller spørgsmål herom. Der er eksempler på, at indrejse er blevet nægtet som følge af store kontantbeløb.

Rejsende til Libanon bør pt. være opmærksomme på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste ”General Security” som led i skærpet indrejsekontrol undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. opholdsadressen i Libanon samt formålet med rejsen. Det anbefales derfor at medbringe dokumentation for opholdsadresse i Libanon; navn og telefonnummer på vært ved privat indkvartering. Det er vigtigt, at det lyserøde indrejsekort udfyldes så præcist som muligt. Kontrollen kan tage op til flere timer, særligt ved ankomst om natten.

I lyset af den høje koncentration af flygtninge fra Syrien og det affødte pres på det libanesiske samfund samt den øgede bevågenhed og skærpede indrejsekontrol som led i terrorbekæmpelsen, har der været eksempler på, at de libanesiske myndigheder håndhæver reglerne for turistvisum strengere end der hidtil har været præcedens for. Udenrigsministeriet anbefaler, at rejsende ved længerevarende eller gentagne ophold i landet søger visum hos den libanesiske ambassade i Stockholm i god tid før afrejse. Der har i 2014 været flere eksempler på at indrejse er blevet nægtet personer, som de libanesiske myndigheder mistænker for at ville omgå reglerne for ophold på turistvisum.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Libanon er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Libanon, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Der er en vis risiko forbundet med køb af medicin, da der florerer både kopimedicin og direkte falsk medicin i Libanon.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Libanon, opfordres til uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, som opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Libanon

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Rejsevejledning