Spring til indhold

Rejsevejledning - Libanon

Gyldig: 23.05.2018Senest redigeret  22.12.2017
Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 22. december 2017. Sikkerhedsniveauet for Tripoli og resten af det nordlige Libanon er ændret fra at alle rejser frarådes til at vi fraråder ikke-nødvendige rejser. For områder vest for Naqoura-Tyre-Sidon-Beirut hovedvejen frarådes nu alle ikke-nødvendige rejser.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Du bør være meget forsigtig, når du rejser i Libanon pga. risikoen for terror i hele landet. Sikkerhedssituationen er stabil i store dele af landet, men den kan hurtigt ændre sig.

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Libanon.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. risiko for voldelige sammenstød og kidnapninger:

  • De sydlige forstæder til Beirut.
  • Grænseområderne til Syrien (i en afstand på 10 km fra grænsen).
  • Beka'a-dalen nord for Zahleh bortset fra Baalbek by og hovedvejen fra Baalbek til Zahle.
  • Ain al-Helweh-flygtningelejren i Saida.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende steder pga. risiko for voldelige sammenstød:

  • Tripoli og resten af det nordlige Libanon. Sikkerhedssituationen kan ændre sig med kort varsel.
  • Alle andre dele af Beka'a-dalen end dem, der er nævnt ovenfor.
  • De øvrige palæstinensiske flygtningelejre.
  • Områder syd for Litani-floden bortset fra Tyre by og områder vest for Naqoura-Tyre-Sidon-Beirut hovedvejen.

Risiko for terror

Den 28.- 29. juni 2017 var der fire selvmordsbomber i en flygtningebosættelse i Arsal i det nordlige Libanon tæt på grænsen til Syrien. Den 31. august 2016 skete en eksplosion i Ksara rundkørslen tæt på Zahle, hvor en blev dræbt og 11 såret. Den 27. juni 2016 førte en række selvmordsbomber i Al Qaa i det nordlige Libanon tæt på Syrien til fem døde og 21 sårede. Den 12. april 2016 eksploderede en bil uden for Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida og dræbte en. Den 12. november 2015 var der en eksplosion i Burj-al-Barajneh i en af Beiruts sydlige forstæder, der dræbte 43 mennesker og sårede 239. Ingen af terrorangrebene har været rettet mod turister eller vesterlændinge.

De libanesiske myndigheder vurderer, at terrortruslen er høj. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Terrorangreb vil kunne ske både i og uden for Beirut. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, religiøse samlingssteder, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer og i Beirut Lufthavn.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Libanon er forholdsvis lav, men især i Beirut er der risiko for lomme- og tasketyverier, røverier og biltyverier.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem f.eks. i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som f.eks. pas og flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder. Hav altid lidt kontanter, som du kan give, hvis du skulle blive udsat for røveri.

Der er risiko for kidnapninger i de områder, som vi fraråder rejser til.

Andre sikkerhedsrisici

Vi fraråder alle rejser til de sydlige forstæder til Beirut, grænseområderne til Syrien (i en afstand på 10 km fra grænsen), Beka'a-dalen nord for Zahleh bortset fra Baalbek by og hovedvejen fra Baalbek til Zahle samt til Ain al-Helweh-flygtningelejren i Saida. Der er risiko for voldelige sammenstød og kidnapninger.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det nordlige Libanon, herunder Tripoli, alle andre dele af Beka'a-dalen end dem, der er nævnt ovenfor, de øvrige palæstinensiske flygtningelejre, områder syd for Litani-floden bortset fra Tyre by og områder vest for Naqoura-Tyre-Sidon-Beirut hovedvejen. Der er risiko for voldelige sammenstød. Sikkerhedssituationen kan ændre sig med kort varsel.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Vær særlig opmærksom på steder hvor der er mange mennesker. Det er ikke usædvanligt, at folk er bevæbnede. Hold dig på afstand, hvis der bliver skudt op i luften f.eks. ved demonstrationer og bryllupper. Situationen kan hurtigt ændre sig.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

I Libanon er der risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigen især i den sydlige del af landet og i den nordlige del langs grænsen til Syrien. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke gå uden for de etablerede veje og stier.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Libanon.

Du kan holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer her.

Få information på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Se også hjemmesiden for Libanons Røde Kors.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Brug ikke ”servicetaxaer” (deletaxa med fremmede). Der er risiko for overfald og røveri. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes påbud og anbefalinger, når du passerer. Du kan blive bedt om at vise billed-ID.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Libanon, er du underlagt libanesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige  fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika er strengt forbudt og straffes med fængsel.

Libanon er et moderat og tolerant land med mange forskellige trosretninger. Alkohol må drikkes på hoteller, restauranter og barer.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og fængsel.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du klæde dig respektfuldt. Uden for Beirut, f.eks. i Tripoli og Saida, er påklædningen mere konservativ. Følge skik og brug.

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN etc.) Det vil blive konfiskeret af myndighederne. Du kan risikere en stor bøde.

Se mere på hjemmesiden for De libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-libanesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du  er dansk statsborger af libanesisk eller palæstinensisk afstamning og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du tidligere har besøgt Israel, kan det gøre indrejse i Libanon vanskelig eller umulig. Det  gælder også, hvis du planlægger at rejse til Israel, eller du har noget i din bagage, der tyder på, at du vil besøge eller har besøgt Israel.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. din opholdsadresse i Libanon og dit formål med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse med din værts navn og telefonnr., hvis du skal bo privat.

Det er vigtigt, at du udfylder ind- og udrejsekort præcist.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hold dig orienteret om mulighederne for udrejse, hvis der opstår en krisesituation.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Ambassaden i Beiruts hjemmeside.

Det libanesiske generaldirektorat for sikkerhed (bl.a. visum).

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Vær opmærksom på at der sælges både kopimedicin og falsk medicin i Libanon.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Libanons Røde Kors.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Libanon, til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Danskere i Libanon er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Libanon her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Libanons ambassade i Stockholm for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier her.

Kort over Libanon

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning